Gå til indhold

Satsning på udlandspraktik betaler sig

Aalborg Universitet har gennem årene sendt flere tusinde studerende på længerevarende praktikforløb i virksomheder og organisationer i Europa. Det vinder både den studerende og universitetet ved.

Nov_indkalder projektforslag

Gennem en årrække har Aalborg Universitet satset målrettet og strategisk på at få studerende i langvarige praktikophold i virksomheder og organisationer i udlandet, og strategien bærer frugt. Over 300 studerede er i praktik i udlandet hvert år, heraf cirka 60 med tilskud fra Erasmus+. Det gavner både den studerende og universitetet, fastslår Malene Gram, prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet:

”En international dimension i vores uddannelser spiller en central rolle i vores strategi og med længerevarende praktikforløb i udlandet som en hjørnesten, for det styrker både den studerende og universitetets globale udsyn. Og det er helt afgørende i en tid, hvor stort set alle danske virksomheder og organisationer har berøring med verden udenfor.”

Strenge kvalitetskrav

Ordet globalisering var knapt ikke opfundet, da Aalborg Universitet begyndte at sende studerende i praktik i udlandet for op mod 30 år siden, og rigtig mange af universitetets studerende tager fortsat hvert år på praktikophold.

Den store popularitet tilskriver Malene Gram, at universitetet arbejder målrettet og strategisk med udlandspraktik på en række fronter. Det viser sig blandt andet ved, at udlandspraktik i dag er et fast og integreret tilbud til studerende på mange studieretninger på Aalborg Universitet. Det har stor betydning for den studerende, vurderer Malene Gram:

”Hvis man som uddannelsesinstitution vil have studerende til at rejse ud, skal udlandspraktik være tænkt sammen med de øvrige studieaktiviteter, og den studerende skal opleve en positiv merværdi ved at tage ud. Hvis det i stedet er en kamp at få praktikken til at harmonere med resten af uddannelsen, bliver det svært. Det er derfor også helt afgørende, at den studerende oplever at have sin uddannelsesinstitution i ryggen. Der skal være opbakning – også ledelsesmæssigt – og omhu med at kvalitetssikre praktikstederne."

Malene Gram fortæller, at Aalborg Universitet stiller strenge krav til kvaliteten. Den studerende må ikke bare sættes til at fylde varer på hylder eller lave kaffe, men skal arbejde med både teori og praksis under opholdet. Den studerende skal anvende sin viden fra universitetet og udføre akademisk opgaver. Det kan eksempelvis være analyser, som er relevante for praktikvirksomheden eller – organisationen. Der skal være et klart fagligt udbytte. De studerende har en faglig vejleder fra Aalborg Universitet, som de løbende har kontakt med under opholdet, og praktikperioden afsluttes med en eksamen på baggrund af et praktikprojekt.

Kvaliteten af praktikstederne sikrer Aalborg Universitet ved hjælp af praktikkontrakter, hvor virksomheden eller organisationen på forhånd skal præcisere, hvilke opgaver den studerende kan arbejde med under praktikopholdet. Det skaber en vigtig forventningsafstemning, fortæller Malene Gram. Universitetet opfordrer den studerende til at råbe vagt i gevær, hvis arbejdet og det faglige udbytte ikke er, som virksomheden eller organisationen har lovet.

”Vi hjælper den studerende med at italesætte over for virksomheden eller organisationen, hvis noget ikke er, som det skal være, eller til at finde en anden praktikplads, hvis ikke det falder på plads, for de studerende har ikke tid at spilde. Men den slags problemer forekommer heldigvis meget sjældent,” fortæller Malene Gram.

Mange fordele ved udlandspraktik

Globalt udsyn er kun en af mange fordele for den studerende ved udlandspraktik, viser Aalborg Universitets erfaringer.

”Det modner de studerende meget, de vokser ti centimeter og får samtidig styrkede sprogfærdigheder og større kulturforståelse. Det pynter på deres CV, og så lærer de også at koble teori og praksis. De får en dybere forståelse af problembaseret læring, som vi anvender på Aalborg Universitet, og som kan være svær at sætte ord på”, siger Malene Gram.

Universitetet kræver, at praktikopholdet er af mindst tre måneders varighed, helst tre til fem måneder, og praktikken ligger normalt på tredje semester af kandidatuddannelsen, umiddelbart før den studerende skal skrive speciale.

Universitetet opfordrer de studerende på praktikophold til også at skrive speciale om den virksomhed eller organisation, som de er i praktik hos, fordi det er motiverende og ekstra lærerigt at analysere virkelige problemstillinger. Herudover giver det et vigtigt fagligt netværk til de studerendes senere karrierer, som er af meget stor betydning i forbindelse med jobsøgning.

De studerendes udbytte af udlandspraktik kommer også universitetet til gode, fastslår Malene Gram, som fortæller, at de studerende bringer aktuelle virksomhedscases med tilbage, som kan inspirere og anvendes af universitetets undervisere og forskere. Næste indsatsområde bliver at indhente mere systematisk feedback fra de virksomheder og organisationer, hvor de studerende er i praktik.

”Det vil give os et bedre billede af, hvordan virksomhederne oplever vores kandidater, og det forventer jeg, at vi kan bruge til at gøre vores uddannelser og studerende endnu bedre,” afslutter Malene Gram.  

 

Praktik i udlandet på Aalborg Universitet

  • Ophold af min. 3 og maks. 5 måneders varighed.
  • Et tilbud til kandidatstuderende inden for mange studieretninger.
  • Afvikles typisk på niende semester, hvor der er afsat plads til praktik studieplanen.
  • Den studerende finder selv en virksomhed eller en organisation i udlandet, som vil tage en praktikant.
  • Det er også muligt at få praktikforløb i en forskningsgruppe på et udenlandsk universitet.
  • Opgaverne som praktikant skal være fagligt relevante. Kvaliteten sikres med en praktikkontrakt.
  • Den studerende kan søge tilskud til praktikopholdet. Erasmus+ støtter ophold inden for Europa.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. september 2023