Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (mobilitet i programlande)

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131, tidl. mobilitet i programlande)

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk
Rune Wulff Christensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: rwc@ufm.dk

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (mobilitet i programlande)

Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan søge om tilskud til at sende studerende, medarbejdere, ph.d.-studerende eller nyuddannede på ophold i og uden for Europa (KA131). Det kan være studieophold og praktikophold for de studerende eller undervisningsophold og efteruddannelse for medarbejdere. 

Mobilitet i programlande

Hvad er International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (mobilitet i programlande)?

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (mobilitet for institutioner i programlande) giver studerende, medarbejdere, ph.d.-studerende og nyuddannede på danske videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at studere, få erhvervserfaring, undervise eller videreuddanne sig i og uden for Europa, dvs. i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet og tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Det internationale mobilitetsbudget i KA131, der giver mulighed for mobilitet uden for Europa, er begrænset til 20% af det seneste tildelte projekttilskud, og videregående uddannelsesinstitutioner, der benytter sig af denne mulighed, bør inddrage flere partnere indenfor en diversificeret geografisk blanding.

Den internationale mobilitet i aktionen 'International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131)' adskiller sig fra den internationale mobilitet i aktionen Mobilitet med tredjelande ('International udgående og indgående mobilitet støttet af EU's udenrigspolitiske fonde (KA171)'), idet KA131 finansieres af EU's fonde for intern politik og har fokus på udvikling og styrkelse af færdigheder og kompetencer hos studerende, ansatte og nyuddannede på videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, hvorimod KA171 finansieres af EU's udenrigspolitiske fonde og har fokus på styrkelsen af samarbejdet med og udvikling af lande uden for Europa.

For studerende er Erasmus+ en chance for at udvikle nye færdigheder, få international erfaring og øge beskæftigelsesegnetheden (employability). For medarbejdere og ansatte er det en chance for at få nye ideer, bygge faglige netværk og styrke faglig praksis.
Der er mulighed for Erasmus+-tilskud til fire former for mobilitet:

1. Studieophold:
Studerende kan komme på ophold på en videregående uddannelsesinstitution i og uden for Europa. Den modtagende institution skal også have underskrevet et Erasmus Charter, og der skal være bilateral aftale mellem de to institutioner om udveksling af studerende.

2. Praktikophold:
Studerende kan komme i praktik ved videregående uddannelsesinstitutioner og en række andre organisationstyper i eller uden for Europa. Definitionen af  organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se ”Eligible participating organisations”).

Nyuddannede kan komme i praktik som ”recent graduate”. ”Recent graduates”  udvælges i løbet af det sidste studieår, og praktikken skal færdiggøres inden for et år efter den afsluttende eksamen.

3. Undervisningsophold:
Undervisere kan komme på undervisningsophold ved en videregående uddannelsesinstitution i eller uden for Europa. Den modtagende institution skal have et Erasmus Charter, og der skal være bilateral aftale mellem de to institutioner om udveksling af undervisere.

4. Efteruddannelsesophold:
Undervisere og andre ansatte kan komme på efteruddannelse ved videregående uddannelsesinstitutioner og en række andre organisationstyper i eller uden for Europa. Listen over organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se afsnittet ”Specific Eligibility Criteria for Staff Mobility”). Tilskud til efteruddannelsesophold kan ikke bruges på konferencer.

5. Mulighed for at indgå aftaler om virtuel mobilitet:

 Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pga. manglende lovhjemmel i Danmark.

 De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere. International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik er rettet mod studerende og undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education.

Et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan også blive certificeret til at søge tilskuddet.
Læs mere om Erasmus Charter for Higher Education og Erasmus+ Konsortier:

Hvorhen?

 Følgende lande er EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

 

Belgien Grækenland Luxemburg Spanien
Bulgarien Holland Malta Cypern
Irland Polen Sverige Danmark
Italien Portugal Tjekkiet Estland
Kroatien Rumænien Tyskland Finland
Letland Slovakiet Ungarn Frankrig
Litauen Slovenien Østrig Nordmakedonien
Liechtenstein Serbien Island Norge
Tyrkiet

Komplet liste over tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og med hvem der kan samarbejdes med i forbindelse med international mobilitet, kan findes her:


Studerende, ph.d.-studerende og nyuddannede kan sendes på studie- eller praktikophold af 2-12 måneders varighed. Medarbejdere og ansatte kan sendes ud som gæstelærere eller på efteruddannelse i mindst 2 dage (ekskl. rejsetid) og højst 2 måneder.

Eksempler på mobilitet for institutioner i programlande

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 11. januar 2022