Erasmus+ Videregående - Mobilitet for institutioner i programlande

Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan sende studerende og undervisere på ophold i et andet programland.
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Orlov
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Hvad

Videregående uddannelsesinstitutioner, som ligger i et programland og har underskrevet Erasmus Charter for Higher Education, kan få tilskud til at sende studerende og medarbejdere på følgende typer af ophold:

1) Studieophold og praktikophold (studerende)

2) Undervisningsophold og efteruddannelsesophold (ansatte).

Hvem

Rettet mod studerende og undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner i programlande.

Hvordan

Universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere. Desuden kan et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer blive certificeret til at søge tilskud.

 

Tilskud og ansøgning

 

Aktiviteter

Videregående uddannelsesinstitutioner med Erasmus Charter for Higher Education samt certificerede konsortier – alle med hjemsted i et EU-programland – kan søge om tilskud til nedenstående aktiviteter under Erasmus+:

1. Studieophold 

Et antal studerende kan sendes på studieophold på en videregående uddannelsesinstitution i et andet EU-programland. Den modtagende institution skal også have underskrevet et Erasmus Charter, og der skal foreligge en bilateral aftale mellem de to institutioner omkring udveksling af studerende.

2. Praktikophold 

Et antal studerende kan sendes på praktikophold ved universiteter, videregående uddannelsesinstitutioner og hos en række andre typer af organisationer i et andet EU-programland – bl.a. offentlige og private virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer. Du kan se en liste over organisationstyper i Erasmus+ programguiden.

Nyuddannede kan også sendes på praktikophold som recent graduate. De studerende udvælges i løbet af deres sidste studieår, og praktikken skal færdiggøres inden for det første år som færdiguddannet, regnet fra den afsluttende eksamen.

Den tidligere Comenius Assistentordning er blevet en del af Erasmus+ og indgår som en del af 'Key Action 1: Learning Mobility of Individuals - Mobility projects for higher education students and staff'.

Studerende der vil i praktik på folkeskoler, gymnasier etc. kan finde praktikopslag på skoler via databasen nedenfor. 

Under den tidligere ordning blev der udgivet en guide, denne kan stadig være brugbar for værtsskoler og praktikanter. Den kan dowloades nedenfor.

  

  3. Stipendiesatser for studerende og praktikanter

  Hvert år fastsættes nye satser for stipendier under Erasmus+. Her kan du læse om rammerne for satserne og de konkrete beløb.

  4. Undervisningsophold

  Et antal undervisere kan sendes ud på undervisningsophold ved et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i et andet EU-programland. Den modtagende institution skal have underskrevet et Erasmus Charter og der skal foreligge en bilateral aftale mellem de to institutioner omkring udveksling af undervisere.

  5. Efteruddannelsesophold 

  Et antal undervisere og andre ansatte kan sendes på efteruddannelsesophold ved universiteter, videregående uddannelsesinstitutioner og hos en række andre typer af organisationer i et andet EU-programland – bl.a. offentlige og private virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer. 

  Tilskud til efteruddannelsesophold kan ikke bruges til konferencer. 

  Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

  Videregående uddannelsesinstitutioner, der ikke har underskrevet Erasmus Charter, skal igennem en godkendelsesproces, før de kan søge om tilskud under Erasmus+. Det kan du læse mere om her:

  Erasmus konsortier

  Konsortier består af tre eller flere organisationer fra samme programland. Heraf skal de to være universiteter eller videregående uddannelsesinstitutioner, der har underskrevet et Erasmus Charter. Konsortiet skal søge og opnå et Mobility Consortium Certificate. Man kan søge certificering samtidigt med en ansøgning om tilskud. Læs mere om certificering af konsortier her:

  Aktivitetens varighed

  Studerende sendes ud i studieophold på 3-12 måneder og praktikophold på 2-12 måneder. Undervisere og ansatte sendes ud som gæstelærere og på efteruddannelse i mindst to dage (ekskl. rejsetid) og højst to måneder.

  Ansøgningsfrist

  Næste ansøgningsfrist forventes i februar 2020.

  Læs før du søger

  Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittet om ”Mobility project for higher education students and staff”

   

  Sådan søger du om tilskud

  Du skal søge om tilskud gennem Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hvis du er studerende eller underviser, skal du henvende dig til din institution.