Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Øvrige ordninger Erasmus Mundus Joint Master Degrees inden for videregående uddannelse

Erasmus+ Videregående Erasmus Mundus Joint Master Degree

Videregående uddannelsesinstitutioner kan gå sammen i et konsortium og oprette en fælles kandidatgrad med Erasmus+ tilskud.
Kontakt
Lisbet Crone Markussen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 56
Email: lcm@ufm.dk

Hvad

En Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) er et studieprogram på 60, 90 eller 120 ECTS, som udbydes af et internationalt konsortium af videregående uddannelser med ret til at udbyde uddannelse på kandidatniveau. Andre typer af partnerorganisationer kan inddrages i konsortiet, hvis det er relevant i forhold til deres ekspertise.

Hvem

Rettet mod studerende på kandidatniveau samt undervisere og gæsteundervisere.

Hvordan

Mindst tre institutioner for videregående uddannelse finder sammen i et konsortium, der søger om tilskud til at oprette en fælles kandidatgrad. Mindst to af de tre partnere udsteder en samlet kandidatgrad til kandidater, som gennemfører en uddannelse under programmet.

Partnerlande uden for de europæiske programlande kan deltage.

 

Tilskud og ansøgning

 

Aktiviteter

Et EMJMD-konsortium kan søge om tilskud til nedenstående aktiviteter under Erasmus+:

  1. Udvikling af et EMJMD-program på 60, 90 eller 120 ECTS, som inkluderer inviterede gæsteundervisere og -forskere på uddannelsen. Der kræves fire gæsteundervisere/-forskere pr. optagerunde, og uddannelsen tilrettelægges med tre på hinanden følgende optag.
  2. Uddeling af scholarships til 13-20 særligt talentfulde studerende pr. optag i EMJMD-programmet. Scholarships kan gives til studerende fra hele verden. Ud over at tildele scholarships skal konsortiet udfylde et antal pladser, således at den enkelte årgang er udgjort af 75 procent internationale scholarships og 25 procent af partneruniversiteternes egne studerende.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt kan forløbe over fire eller fem år, alt efter om konsortiet lægger an til et etårigt eller toårigt kandidatprogram.

Konsortiet får et år til at implementere EMJMD-programmet og forberede studiestart. De tre følgende år optager uddannelsen en årgang studerende. Hvis kandidatuddannelsen er etårig, slutter EMJMD-programmet efter fire år. Hvis den er toårig, afsluttes programmet efter fem år.

For hvert optag/årgang kræves fire gæsteundervisere.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er 14. februar 2019 kl. 12.00 CET

Læs før du søger

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. Vær særlig opmærksom på afsnittene på side 88-96, 251-269 og 292-294.

I Erasmus+ programguide 2019 version 2 er der foretaget mindre justeringer inden for følgende tilskudsmuligheder: Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Europæiske Universiteter og Sector Skills Alliances.

I noter til programguide 2019 (Corrigendum) kan du se, præcis hvilke ændringer der er lavet fra 2019's version 1 til 2:

Kontakt EACEA i Bruxelles for mere information:

Dansk deltagelse i godkendte Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD)

 
Danske institutioner deltager i år i 7 af de i alt 42 godkendte Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Sådan søger du om tilskud

Konsortiet ansøger om tilskud til et Joint Master Degree Programme hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Frist 14. februar 2019 kl. 12.00

 

Inspiration og projektresultater

Her finder du information om projekter, der har modtaget tilskud.

Afrapportering med Mobility Tool
Senest opdateret 07. maj 2019