Kina

Danske studerende og forskeres mulighed for at ansøge om stipendier for længerevarende studieophold i Kina.
Kontakt
Lisbet Crone Markussen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 56
Email: lcm@ufm.dk

Stipendier til længerevarende ophold

14 stipendier til fordeling mellem bachelor-, kandidat- og ph.d. studerende. Stipendier kan være for både full-degree studier på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt for udvekslingsophold fra 3 til 12 måneder. Studerende der er interesserede i at lære kinesisk fra et semester og op til et år kan også ansøge om et stipendium. 

For danske studerende, der skal følge kurser på kinesisk og ønsker at lære kinesisk før opholdet, tilbydes der et års intensiv sprogkursus i kinesisk. 

Stipendiets størrelse

Stipendierne forventes at dække studieafgift samt opholdsudgifter, herunder bolig, forsikring og leveomkostninger.

Vær opmærksom på at stipendiet i nogle tilfælde ikke dækker hele studieafgiften på business-programmer i Kina.

Ansøgningsprocedure til danske studerende

1. Find dine fortrukne værtsuniversiteter på Study in China:


Ansøgere bør ansøge snarest muligt om før-optagelse på de kinesiske uddannelsesinstitutioner, så dette kan vedlægges den officielle ansøgning.  

2. CSC Online Application System for International Students:

3. Læs vejledning for ansøgere her:

  • Det anbefales at ansøgere skriver 3 foretrukne uddannelsesinstitutioner i ansøgningsskemaet. Opnås ingen før-optagelse, eller vedlægger du ikke 3 foretrukne institutioner, er du ikke garanteret en plads på dem, og vil i stedet blive tildelt en plads på en lignende institution af de kinesiske myndigheder. 

4. Udfyldelse af helbredsoplysninger:

5. Ansøgningskriterier og liste over dokumenter, der skal vedlægges i ansøgningen:

6. Ansøgningsskemaet med alle bilag indsendes til:

Det Internationale Kontor på egen uddannelsesinstitution og videresendes herfra direkte til:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Internationale Uddannelsesprogrammer
Bredgade 40
1260 København K.
Att. Kulturaftaler

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse er den 18. marts 2019

 

Særlige betingelser:

Stipendierne vil fortrinsvis blive givet til ansøgere, som ønsker at studere kinesisk sprog og litteratur. Endvidere til ansøgere, som er tilknyttet samarbejdsprojekter mellem danske og kinesiske universiteter.

Yderligere information:

Embassy of the People's Republic of China
Mr. Deng Liming  邓老师
First Secretary, Head of Education Section
Embassy of China
Øregaardsvænget 5,
2900 Hellerup
Tel/Fax: 39623854

E-mail: 

 

Senest opdateret 20. februar 2019