Gå til indhold

Nordplus Junior: Kontaktseminar for dagtilbud

Nordplus Junior-programmet inviterer nordiske og baltiske kollegaer fra dagtilbudsområdet til et 3-dages, netværksskabende kontaktseminar i København. Oprindeligt var seminaret planlagt til afholdelse i december 2021, men det er nu udskudt til maj 2022.
  • Tid og sted
  • Hvornår 16. maj 2022 til 18. maj 2022
  • Hvor København

Målgruppe

Kontaktseminaret henvender sig til ledere og medarbejdere i dagtilbud i de 8 lande og tre selvstyreområder, som Nordplus-programmet samler. Dvs. Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, Estland, Letland og Litauen samt Grønland, Færøerne og Åland. 

Nordplus Junior-programmet giver et kilometerafhængigt tilskud til rejsen til København og betaler desuden kost og logi. 

De svenske arrangører ser gerne, at deltagere på kontaktseminaret møder op med en ambition om at ansøge om et projekt i Nordplus Junior-programmet og derfor medbringer en eller flere ideer til samarbejdsprojekter / temaer.  

Formål

På kontaktseminaret, der bl.a. sætter fokus på  læringsmiljøer og hvorledes disse kan støtte og tilskynde den naturlige nysgerrighed og læring hos børn i førskolealderen, samles nordiske og baltiske kollegaer for at dele og diskutere oplevelser og udfordringer.

Den enkelte deltager får mulighed for at netværke og diskutere fremtidige samarbejder om et partnerskab inden for Nordplus Junior.

Tilmelding

Der er plads til 80 deltagere på seminaret. Hvert Nordplus-land har et bestemt antal reserverede pladser. Der er fx 10 pladser til danske, 3 til færøske og 3 til grønlandske dagtilbuds-professionelle.

Det svenske Universitets- og Högskolarådet (UHR), der - som hovedadministratorer af Nordplus Junior-programmet - arrangerer seminaret, tilstræber geografisk spredning i udvælgelsen af deltagere. Dog vil alle pladser blive besat, hvis der er ledige pladser.

Ansøgningsfristen var 1.april 2022

Kontakt Lise Frank på lifr@ufm.dk, hvis du har overset ansøgningsfristen eller i øvrigt har spørgsmål. 

Kontakt

Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. april 2022