Nordplus Videregående

Nordplus Videregående er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for videregående uddannelser.

Formålet med Nordplus Videregående er at styrke mobilitet og netværkssamarbejder mellem deltagerlandenes uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører indenfor videregående uddannelse.

Aktiviteterne under Nordplus Videregående kan inddeles i tre aktivitetstyper. Læs mere ved at følge disse links:

Senest opdateret 28. maj 2018