Gå til indhold

Luk verden ind i klasselokalet med eTwinning

Den digitale kommunikationsplatform eTwinning gør det muligt for skoler fra 44 lande at samarbejde på tværs af grænser.

”Den måde man pludselig får verden ind i klasseværelset på, det er den største styrke ved eTwinning.”

Således siger eTwinning-ambassadør Christian Stanley Plovgaard. Til daglig er han lærer på Antvorskov Skole i Slagelse, og ambassadørtitlen dækker kun en sidebeskæftigelse, men der er ikke tvivl om, at den udgør en ualmindelig meningsfuld og velintegreret del af hans daglige arbejde.

eTwinning, der er et digitalt fællesskab for skoler og institutioner i Europa, blev lanceret i 2005 som en del af Europa-Kommissionens e-Læringsprogram. eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere, pædagogisk personale og ledere fra europæiske lande og er en del af Erasmus+. Alle skoler og institutioner kan benytte eTwinning gratis og samarbejde om projektudvikling, kommunikation og udveksling inden for alle fag og temaer. Opretter man en profil på eTwinning kan man dygtiggøre sig igennem onlineseminarer, workshops eller selvinstruerende materialer. Man kan lade sig inspirere til at give sin undervisning eller andet pædagogisk arbejde et internationalt islæt af de mange projekter, der er lagt op på portalen, og herigennem styrke elevernes sproglige og digitale færdigheder.

Og endelig – og ikke mindst – kan man præsentere sin egen idé til et internationalt projekt og få kontakt til potentielle samarbejdspartnere med samme interesser som én selv.


Foto: Adobe Stock

Det internationale skal fylde mere

”Det er et superinteressant værktøj, og det er selvfølgelig baggrunden for, at jeg søgte jobbet som eTwinning- ambassadør,” siger Christian Stanley Plovgaard, der er en af i alt 20 ambassadører fordelt ud over hele landet.

”Som ambassadør arbejder jeg på at udbrede eTwinning. Jeg tager ud på skoler og informerer om, hvad eTwinning er og hjælper dem i gang. Det kan ske ved korte seminarer eller workshops, der handler om, hvordan man opretter profiler og bruger eTwinning i hverdagen eller i sine årsplaner. Både på min egen skole og på andre skoler i området hjælper jeg mine kolleger med konkrete projekter, og samtidig har jeg en blog på Folkeskolen.dk sammen med mine ambassadør-kolleger, hvor vi beskriver og debatterer vores arbejde med eTwinning og deler gode projekter og undervisningsforløb,” siger han.

I betragtning af at mere end 850.000 lærere i Europa og heraf knapt 9.000 fra Danmark har oprettet en profil på eTwinning, kan man måske mene, at behovet for at udbrede kendskabet ikke er påtrængende. Men antallet af profiler afspejler ikke nødvendigvis, hvor meget det internationale samarbejde præger undervisningen, og det vil Christian Stanley Plovgaard gerne have til at fylde endnu mere:

”Hvis man er typen, der er forskrækket over it eller nye tiltag i det hele taget, så kan det måske være uoverskueligt, og så er det vores opgave et vise, at det er en ret simpel portal, hvor man i løbet af en halv time kan det basale og kan gå i gang med at lave en projektbeskrivelse.”

Noget vi brænder for

Men når han har søgt jobbet som ambassadør, er det ikke fordi han er mere it-kyndig end andre lærere: ”Min interesse ligger i det humanistiske eller det internationale, det at man kan lave et møde mellem kulturer uden at forlade klasselokalet, og det gælder for alle os ambassadører, at det er noget vi brænder for og gerne vil have andre i gang med,” siger han.

Som lærer har han selv været involveret i adskillige projekter: ”Jeg har set eTwinning som en mulighed for at få skabt nogle kontakter i Europa og for at få lavet nogle samarbejder om virkelig spændende tværfaglige projekter,” siger han.

”I idræt har det for eksempel været en del af pensum at lære spilhjulet at kende. Her udviklede min klasse boldspil sammen med en skole i Bayern og sendte dem til hinanden. Det kræver ikke det helt store, men bliver alligevel interessant, fordi eleverne pludselig står med noget, der er lavet af nogen ligesom dem et andet sted i Europa, og det finder de eksotisk. Samtidig med at det selvfølgelig giver mulighed for at kombinere sprogundervisning og idræt.”

En del af hverdagen

”I et andet projekt udvekslede vi juletraditioner, julesange og julekort med elever fra Polen, som iført nationaldragter sang julesange for os på video. Man kunne se, hvordan det satte tanker i gang hos vores elever og gav anledning til spørgsmål, som man ikke var forberedt på,” siger Christian Stanley Plovgaard, der også er i gang med at planlægge et projekt om global opvarmning med en skole fra Oslo, hvor eleverne skal arbejde sammen gennem videomøder.

”Man kan lave nogle fantastiske projekter i fag, man ikke umiddelbart tænker, at man kan lave internationalt samarbejde om. Og der er en enorm læring i, at eleverne kommunikerer på engelsk og får kendskab til nabosprog. For lærerne er det en mulighed for at tænke projekter ind i hverdagen. Det bliver et element, som man lige så stille tænker ind i sin undervisning og årsplan, så det bliver en naturlig del af arbejdet i skolen,” Christian Stanley Plovgaard.

 

Fakta om eTwinning

eTwinning er en gratis og sikker platform for lærere og elever til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle ideer i Europa. På etwinning.dk kan man blive inspireret til at bruge eTwinning i undervisningen, holde sig opdateret med nyheder inden for området og finde gennemførte forløb, hvor eTwinning har bidraget til en mere spændende og udbytterig hverdag for eleverne. Der er adgang til eksempler fra henholdsvis dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne samt inden for specialundervisning. eTwinning er en del af Erasmus+.

 


Artiklen er tidligere bragt i publikationen ’Erasmus+ 2021-2027 – Inspiration til internationalt Uddannelsessamarbejde.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere