Gå til indhold

Digital løsning skal bidrage til at stoppe frafald

Mistrivsel blandt de unge er udpeget til at være den vigtigste årsag til frafaldet på erhvervsskolerne. Et nyt Erasmus+-projekt har udviklet metoder til at styrke elevernes selvtillid og tilhørsforhold.

Erhvervsskolernes helt store udfordring er det massive frafald blandt eleverne. Af alle elever, der i 2015 påbegyndte en erhvervsuddannelse, var hele 42 procent i løbet af fem år stoppet på deres erhvervsuddannelse uden at have fuldført den. For den enkelte elev opleves det ofte som et nederlag, virksomhederne går glip af kompetent arbejdskraft, og for skolerne er det dyrt at lade en stor del af deres kapacitet stå ubenyttet hen. Derfor er mange tiltag blevet gjort i de senere år for at løse problemet. Desværre med meget begrænset succes.

I Erasmus+-projektet ’Solution by Inclusion’ har man taget udfordringen op. Bag projektet står NLP Aalborg/ Center for Unges Livsmestring sammen med partnere fra Danmark, Norge, Italien og Malta, der tilsammen har erfaring med at arbejde med børn og unge, udvikling af digitalt læringsmateriale, forskning og meget mere.

NLP Aalborg
Foto: NLP Aalborg

Stress på skoleskemaet

Carsten Steen Nielsen er koordinator på projektet, og han er ikke i tvivl om, at det er mistrivsel blandt de unge, der er den klart vigtigste årsag til frafaldet på erhvervsskolerne.

"Det viser undersøgelser, og derfor er det nærliggende for os at sætte ind dér. Vores overordnede mål er at styrke den mentale sundhed, lære de unge at mestre livet og få sat procentdelen ned for dem, der dropper ud, og det mener vi, at vi kan i projektperioden," siger han.

Det er projektets tese, at alt for mange unge mangler redskaber til at tackle de udfordringer, de møder i ungdomslivet. Konsekvenserne kan være manglende livskvalitet, dårlig trivsel fagligt og socialt samt altså frafald på erhvervsuddannelserne, der kan gøre det sværere at komme ind på arbejdsmarkedet.

"Vi forsøger at komme med en digital toolbox, i form af en hjemmeside med værktøjer, der sætter ind over for alle de her udfordringer præventivt. Ikke kun over for dem, der er i risikozonen, for det kan være svært på forhånd at spotte, hvem der dropper ud. Der er ekstremt mange faktorer, der gør sig gældende, og mange ting kan ske i løbet af et ungdomsliv, men vi håber at kunne styrke deres mentale sundhed og inkludere dem i de fællesskaber, som uddannelsen tilbyder," siger Carsten Steen Nielsen.

Positive ritualer vækker begejstring

Inspirationen til løsningen kommer fra partneren RVTS Sør, som er det kompetencecenter i Kristiansand i Norge, der har udviklet metoderne og undervisningsmaterialet bag faget ’Helse og livsmestring’, der er blevet obligatorisk i norske skoler fra 2020. Projektet har justeret metoderne ud fra fire mål: 1) at styrke individets selvtillid, selvbillede, selvbevidsthed og motivation, 2) at give viden og bidrage til en forståelse af andre, 3) at give en oplevelse af tilhørsforhold og social inklusion og 4) at tilbyde træning i konstruktive strategier/færdigheder i livsmestring.

En af metoderne til at træne den unge til at tackle små og store udfordringer og give redskaber til at træffe kvalificerede valg er at indføre positive ritualer i undervisningen, der har kørt som månedlige online-sessioner i alle de involverede lande. Ritualet indeholder en række punkter, der skal give de unge tryghed og dermed styrke deres indlæring.

"På programmet er blandt andet et indgangsritual, hvor man præsenterer sig selv. Der er en ’guldkornsrunde’, hvor man fortæller en lille positiv historie fra ugen, der er gået, så alle sænker paraderne, og man lærer lidt om hinanden. Eleverne ser også en video, der kan handle om temaer som ensomhed eller venskab, og herefter diskuteres i grupper. Der er et punkt, der hedder ’bare for sjov’, hvor man for eksempel lytter til et stykke musik, og til sidst skriver alle ned på en seddel, hvad de har fået ud af i dag og kaster seddelen op i luften, hvorefter de bliver læst op af kammeraterne i klassen," siger Carsten Steen Nielsen.

Udviklet i samarbejde med brugerne

"Metoden er udviklet over mange år i Norge, og vi kan se, at det virker, også selvom det ikke har været prøvet online før – især i Italien og Malta, der ikke har haft erfaringer med noget tilsvarende, var begejstringen stor," siger han.

’Solution by Inclusion’ benytter sig desuden af redskaber, der er udviklet gennem andre EU-projekter inden for erhvervsuddannelsesområdet, og som matcher de mål, der er sat for projektet. Redskaberne er blevet præsenteret for en række ’Peer Advisory Boards’ bestående af unge, forældre og undervisere på uddannelsesinstitutionerne, som også har budt ind på en interview- og dialogguide, der består af spørgsmål til kultur, fritidsliv, forældre og familie, der skal gøre projektet klogere på de unge og forholdet til deres uddannelse.

"Vi udvikler det hele i samarbejde med målgrupperne, og det har været en spændende måde at arbejde på. Alle har lært af det, og derfor har vi også alle mulige forhåbninger om, at vores redskaber vil virke. Værktøjerne skal indgå i en digital toolbox i form af en hjemmeside, som skal gøre det enkelt for erhvervsskolerne i alle de pågældende lande at implementere værktøjerne, som forhåbentlig vil bidrage til at reducere frafaldet på erhvervs-uddannelserne," siger Carsten Steen Nielsen.

Om projektet

’Solution by Inclusion’ har fokus på håndtering af frafaldsproblemer på erhvervsuddannelserne ved hjælp af digitale løsninger. Projektet er støttet med 317.158 euro via Erasmus+. Det er igangsat 1. september 2020 og forventes afsluttet 31. august 2023.


 Artiklen er tidligere bragt i publikationen 'Digitale muligheder i Erasmus+'.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere