Gå til indhold

”Som at gå ind i en slikbutik”

Den digitale platform EPALE kan samle folk til læringsprojekter på voksenområdet, også på tværs af landegrænser. Den mulighed er EPALE-ambassadør Astrid Søe vild med og opfordrer flere til at bruge den interaktive platform.

"Arbejdet med dannelse har altid været mit omdrejningspunkt." Således siger Astrid Søe, der er foredragsholder og skribent med særligt fokus på dannelse og folkeoplysning. Herudover er hun ambassadør for EPALE-platformen (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), der er en digital platform for alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse og -læring i Europa.

"EPALE er et politisk dannelsessted, hvor man kan sige, at sproget er frit, og alle er velkomne. Vi er så mange forskellige kulturer inden for EU, og når vi ser, hvor forskellige opfattelser vi har af dannelse, så ligger der allerede her en gigantisk pulje af viden, som vi både kan blive klogere af og bidrage til," siger hun:

"Jeg har arbejdet med både den formelle og uformelle livslange læring, og i EPALE er begge dele i den grad med. Vi skal være bedre til at tænke på tværs, for de bedste ideer kommer oftest, når vi er forskellige."

EPALE_foto


Et fantastisk sted at lære

EPALE-ambassadørkorpset består af personer, der har professionel erfaring fra voksenuddannelses-sektoren, som skal hjælpe med at informere om EPALE og samtidig være med til at tiltrække nye brugere. Og det kan der være brug for.

"EPALE-platformen har ikke den udbredelse, den fortjener, og derfor er det en del af ambassadørarbejdet at få fortalt om den. Der har været tekniske begynder-vanskeligheder, og det har måske holdt nogen væk, men nu er det absolut tid til at vende tilbage, for EPALE er et fantastisk sted at lære, og det er mig en gåde, at alle i den her sektor ikke er på hver dag," siger Astrid Søe med et smil.

"Nogen vil måske sige, ’jamen, er det ikke bare en platform?’, men for mig er EPALE dét, vi altid har manglet inden for livslang læring," siger hun:

"EPALE støtter de verdensmål, der går ud på, at alle skal kunne komme i kontakt med læring. Uddannelse, dannelse og oplysning har vi alle sammen ret til uanset forudsætninger, og platformen skaber et vigtigt fundament for videndeling."

Find din partner eller dit projekt

For Astrid Søe er muligheden for partnersøgning en af de allervigtigste funktioner på EPALE-platformen, hvormed man kan understøtte Erasmus+-projekter:

"Man kan lægge sin idé ud og tiltrække partnere til sit projekt, ligesom man kan lade sig tiltrække af andres ideer. Men der er også blogs, hvor der ligger masser af inspiration i form af emner, projekter eller invitationer til at snakke sammen online, og hvor der diskuteres ideer, som man kan bruge for eksempel i sammenhæng med et Erasmus+-projekt. Der er altid nogen, der har det, man lige mangler, og man kan stort set skabe et projekt ud fra de mennesker, man møder. Det kan man ikke andre steder. Det er som at gå ind i en slikbutik," siger hun:

"Hvis man savner lidt sparring, så er det altså ikke inde på Facebook, man finder en i Polen, der sidder i en specifik sektor og har nogle ideer. Men på EPALE er man meget villig til at bidrage og dele viden med hinanden på tværs. Hvis jeg laver et projekt, som jeg mener, man kan få glæde af i Portugal eller Schweiz, så deler jeg det, så de kan bruge det dér. Her bliver EPALE rigtig brugbart, da vi jo ellers har en tendens til at holde på vores eget."

Et oplysningsprojekt

Astrid Søe mener, at tankerne bag EPALE har tråde tilbage til oplysningstiden:

"Jeg har tidligere sagt, at ’et oplyst folk ikke kan holdes nede’. Oplysning til mennesker fra mennesker er vores tråd til frihed og demokratisk medborgerskab. Den tillid som oplysningen bærer med sig til borgere, til staten, nationerne og til verden som helhed, må der ikke slækkes på. Det er en grundtanke i de samfund, der forenes i det europæiske fællesskab, som EPALE er en vigtig del af. Og EPALE tager det dybt alvorligt," siger Astrid Søe.

 

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE er en digital platform for dig, som arbejder med  voksenuddannelse samt læring for voksne.  Platformen tilbyder viden, nyheder, en oversigt over arrangementer og kurser samt aktuelle debatter om voksenundervisning, voksenlæring, almen og erhvervs¬rettet voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa.

EPALE giver blandt andet adgang til:


Partnersøgning

Du kan finde stærke samarbejdspartnere til at drøfte metoder, viden og praksis med og til etablering af projektpartnerskaber f.eks. i forbindelse med en  ansøgning til Erasmus+.

Aktivitetskalender

Få en samlet oversigt over større begivenheder og uddannelsesmuligheder såsom kurser, webinarer og seminarer samt konferencer inden for almen voksen-uddannelse, voksenlæring og folkeoplysning i Europa.

Nyhedsopdateringer og blogindlag

Læs f.eks. om den politiske udvikling, nye initiativer, tilskudsmuligheder og andre aktuelle emner og vigtige tendenser på området for voksenuddannelse og -læring.

Netvarksfora

Her kan du udveksle erfaring, drøfte praksis og metoder og dele faglig viden med kollegaer på både nationalt og internationalt plan.

Ressourcecenter

Find eksempler på god praksis inden for voksenlæring, herunder rapporter, undersøgelser og publikationer. Det er gratis og uforpligtende at være medlem af EPALE.  EPALE finansieres af Erasmus+-programmet og indgår i EU’s strategi for fremme af flere og bedre lærings-muligheder for alle voksne.


  Artiklen er tidligere bragt i publikationen 'Digitale muligheder i Erasmus+'.

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere

Senest opdateret 20. maj 2022