Gå til indhold

De nominerede institutioner til EITA-prisen 2023 er fundet

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kontor for Internationale Uddannelsesprogrammer har nu udvalgt de nominerede projekter til årets European Innovative Teaching Award (EITA).

Dagtilbud i Middelfart Kommune

European Innovative Teaching Award (EITA) er Europa-Kommissionens hæderspris til dagtilbud, grundskoler, gymnasiale- og erhvervsuddannelser, der har gennemført eksemplariske Erasmus+-projekter.

I år er temaet for EITA-prisen 'Uddannelse og innovation'. Udvælgelsen af de bedste Erasmus+-projekter med udgangspunkt i årets tema foregår i alle Erasmus+-programmets 33 lande, og her i Danmark er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kontor for Internationale Uddannelsesprogrammer, der står for udvælgelsen af danske projekter inden for fire delsektorer:

De nominerede på dagtilbudsområdet er:

 • Læring, Kultur og Fritid i Middelfart Kommune (Båring Børneunivers) for projektet ”Computational thinking in Early childhood education”
 • Dagtilbudsafdelingen i Vejle Kommune for projektet ”Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools”


De nominerede på grundskoleområdet er:

 • Professionshøjskolen University College Nordjylland for projektet “Digital Learning Across Boundaries - Developing Changemakers”
 • Nordre Skole for projektet ”Active Children, Technological Innovations, Varied Environments”
 • Vejle Kommune for projektet “21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils”

De nominerede på det gymnasiale område er:

 • Techcollege for projektet Future Food 2021- Culture and Resources
 • Skanderborg Gymnasium for projektet Digital Days: Digitalisation in Upper Secondary School
 • Rødovre Gymnasium for projektet UN Sustainable Development Goals and Innovation in a Startup Micro Company

De nominerede på erhvervsuddannelsesområdet (VET):

 • Region Nordjylland for projektet “Fostering the innovation in the European habitat and e-health sectors through the Public Procurement of Innovative solutions to improve the European SMEs competitiveness”
 • ZBC for projektet Travel 4 Future
 • Det dansk-italienske handelskammer i Danmark for projektet Heritage Marketing for competitiveness of Europe in the global market


Et projekt, der fortsat lever

EITA-prisen uddeles til afsluttede projekter. Men det betyder heldigvis ikke, at de aktiviteter, som Erasmus+-bevillingerne var med til at kickstarte, ikke sagtens kan fortsætte ud over projektperioden. Vibeke Vedsted, der er projektleder i Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Middelfart Kommune er som en af de i alt elleve nominerede projektholdere stolt af udnævnelsen, ikke mindst fordi projektet fortsat lever i de europæiske børnehaver:

middelfart.png "Det har virkelig været et fantastisk og berigende projekt, som der stad ig arbej des med på mange forskellige måder ude i alle de deltagende børn ehaver. Det giver ne mlig meget mening at arbejde med ”computationel thinking” og kodningens sprog fo r bør n, der er en ny litteracy på linje med sprog- og talforståelse", siger hun og tilføjer:

"Leg og teknologisk dannelse i en tidlig alder øger chancen for,
at alle bø rn, uanset socioøkonomiske og social baggrund, får mulighed for at lære med og om teknologien sener e hen."

Vinderne offentliggøres til efteråret

Først til efteråret offentliggøres, hvem fra hver af de fire delsektorer, der løber med årets EITA-pris 2023. Udover æren får alle vindere også muligheden for at deltage i et prisudnævnelses- og netværksevent i oktober 2023 i Bruxelles.
Vi ønsker alle projekterne stort tillykke med den flotte nominering!