Gå til indhold

Innovationsalliancer giver unik mulighed for at arbejde på tværs af fagligheder

Hvad har Peter Larsen Kaffe, Nordic Estonian Medical Center og Lufthansa tilfælles? De er blot nogle af de partnere, som skal arbejde på en mere bæredygtig og digital fremtid for Europa i en af de såkaldte innovationsalliancer i Erasmus+, der koordineres af Designskolen Kolding.

Fødevarer, sundhed og transport. Umiddelbart tre individuelle industrier, men i innovationsalliancen ’Strategic Foresight for Sustainability’ (SF4S) mødes de forskellige fagligheder på tværs og dykker ned i mere grundlæggende problematikker. Det skal bidrage til at videreudvikle uddannelserne på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Helt konkret ser innovationsalliancen på, hvordan kaffebønner kan udvindes mere bæredygtigt, og hvad man kan anvende kaffegrumsen til, når kaffen er drukket. Det handler også om, hvordan en operationsstue i fremtiden kan mindske engangsforbrug. En tredje større problematik, der undersøges er hvordan vejhjælp skal se ud i fremtiden, når antallet af elbiler overgår antallet af benzinbiler.

Et samarbejde i en innovationsalliance, som etableres med støtte fra EU-programmet Erasmus+, giver mulighed for at se på større og mere grundlæggende problematikker samtidig med, at uddannelsesinstitutionerne får indblik i virksomhedernes virkelighed, og hvilke kompetencer de studerende har behov for fremadrettet.

Sune Klok Gudiksen, lektor ved Designskolen Kolding, holder taktstokken og har overblikket over samarbejdet i projektet. Han har tidligere erfaring med at være partner i en innovationsalliance, og det er en fin måde at snuse lidt til innovationsallianceprojekter på.

Erasmus+ Innovationsalliancer
Væk fra fokus på hverdagsproblemer

Projektets navn -’Strategic Foresight for Sustainability’ - som både indeholder bæredygtighed og fremsyn, vidner om, at man ikke leder efter de hurtige løsninger.

"Det vi ser på, skal ikke nødvendigvis virke i morgen. Vi har det lange perspektiv på, og så kommer vi ud over 'hverdagsproblemer' hos de enkelte virksomheder. Det er særligt fedt, at industrierne er inddelt i såkaldte klynger i samarbejdet, og vi kan arbejde med 'grand challenges', uddyber Sune Klok Gudiksen, der er står bag ansøgningen til projektet

Innovationsalliancer i Erasmus+ har fokus på at tænke tværfagligt i kombination med at have et ben ude i virkeligheden. I innovationsallianceprojektet leder man efter det, som går på tværs af de forskellige industrier, og hvilken betydning det har.

Strategic Foresight Sustainability (SF4S)


SF4S er en innovationsalliance i Erasmus+, hvor partnere fra videregående uddannelsesinstitutioner, udbydere af erhvervsuddannelser, innovationsnetværk og virksomheder inden for landbrugsfødevarer, sundhed og mobilitetssektoren samarbejder.

Innovationsalliancen ansøgte om midler via Erasmus+ i 2021 og fik bevillingen i 2022. Projektet løber indtil 2025

Innovationsalliancen modtager 1,5 millioner EUR til fordeling. Herunder 320.000 EUR til Designskolen Kolding for projektledelsen.

Sammensætningen af projektets partnere er: fire fra Danmark, fem fra Estland, fire fra Tyskland, to fra Finland, to fra Frankrig, en fra Slovenien, en fra Storbritannien og en fra Sverige.

Samarbejdet understøtter en mere bæredygtig europæisk økonomi. Dette sker ved at fokusere på manglende grønne, digitale og fremtidige kompetencer blandt studerende og fagfolk gennem udveksling af viden - kompetencer, der er nødvendige for, at Europa kan udvikle samarbejdsløsninger i stor skala.

Videndeling mellem videregående uddannelsesinstitutioner, udbydere af erhvervsuddannelser og industrierne er nødvendigt for samarbejdsløsninger i stor skala og til at kunne understøtte anbefalinger i rapporter og initiativer såsom Green Deal, NextGenerationEU, European Skills Agenda og OECD Future of Education and Skills 2030.


Først partner og nu projektkoordinator

Sune Klok Gudiksen, og dermed Designskolen Kolding, har tidligere været med i videnalliancen ’GAMIFY’ som partner ('Erasmus+ Videnalliancer' har nu skiftet navn til 'Erasmus+ Innovationsalliancer'). Det gav lyst til at udforske samarbejdsmulighederne inden for Erasmus+ mere, og valget faldt på en ansøgning til at være projektleder af en innovationsalliance.

"I en innovationsalliance henter vi noget ind omkring, hvad der rør sig ude i virkeligheden på tværs af landegrænser. Industrierne vinder noget på, at det går på tværs af landegrænser, fordi de får nogle gode forbindelser og et godt netværk. Inden for transport har vi Lufthansa og Michelin med, som kan bruge hinanden og ikke er direkte konkurrenter. Og inden for sundhed kan Center for Bæredygtige Hospitaler ved Region Midtjylland og North Estonian Medical Center dele praksis", forklarer Sune Klok Gudiksen.

Innovationsalliancer i Erasmus+ - er det noget for jeres uddannelsesinstitution?

Hvis du vil vide mere om om mulighederne, så kan du tilmelde dig et todages møde i Bergen, hvor du lærer om innovationsalliancer i Erasmus+. Her vil du også møde nuværende bevillingshavere samt andre, der overvejer at ansøge.


Glæde af de andres kompetencer

Det særlige ved en innovationsalliance i Erasmus+ er, at der i et og samme projekt deltager både videregående uddannelsesinstitutioner, udbydere af erhvervsuddannelser og virksomheder.

"Vi har enorm glæde af at arbejde sammen med nogle, der har andre indgangsvinkler og kompetencer end os selv. Vi kan som videregående uddannelsesinstitution få blik for, hvad der rør sig. Vi ser naturligvis på, om vi kan tilrettelægge vores uddannelser mere hensigtsmæssigt. Erhvervsuddannelserne kan kraftigt målrette kompetencerne hos de studerende til det, som der er behov for og efterspørgsel på. Efterspørgslen vil i disse tilfælde komme fra mere end bare én virksomhed", understreger Sune Klok Gudiksen

Selvom samarbejdet i et innovationsallianceprojekt kommer alle til gode, så er det ikke uden udfordringer, når mange, og forskellige, partnere skal arbejde sammen. Nogle af udfordringerne er, at alle skal finde hinanden i samarbejdet, alle skal byde sig til og læsset skal gerne trækkes nogenlunde ligeligt af alle deltagende.

Meget af samarbejdet kan klares digitalt og gennem onlinemøder. Alligevel er et par fysiske møder om året vigtige, ifølge Sune Klok Gudiksen. Går der for lang tid imellem møderne, så kan samarbejdspartnerne komme til at glemme hinandens ståsted. Heldigvis er Sune Klok Gudiksen optimistisk omkring samarbejdet i SF4S-projektet.

Dansk deltagelse i innovationsalliancer

Innovationsalliancerne i Erasmus+ giver spændende muligheder for at arbejde sammen om innovation, vidensdeling og udvikling af færdigheder til fremtidens arbejdsmarked med en bred kreds af både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

De muligheder kan endnu en dansk uddannelsesinstitution sætte sig i spidsen for efter ansøgningsrunden i 2022, hvor VIA University College blev bevilliget tilskud som projektkoordinator for en innovationsalliance i Erasmus+. Resultatet af 2022 ansøgningsrunden betyder, at yderligere 11 danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder nu deltager i forskellige innovationsalliancer.

Innovationsalliancer i Erasmus+


Innovationsalliancer er tværnationale samarbejder mellem institutioner inden for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse samt virksomheder eller arbejdsmarkedsorganisationer.

Der kan ansøges om to typer af alliancer ('lots'):

  • Alliancer for uddannelse og virksomheder (Lot 1)
  • Alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder (Lot 2)


Der er én årlig ansøgningsfrist.