Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, oktober 2016

EU-Kommissionen har offentliggjort ansøgningsfrister for tilskud fra Erasmus+ til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. Deltag i konference om uddannelse af voksne flygtninge og læs projekteksempel om Middelfart Kommunes internationale uddannelsessamarbejde. God fornøjelse med Udsyn!

Projekteksempel Erasmus Mundus

Erasmus+: Søg tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017

Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. Derudover er programguiden for 2017 nu tilgængelig.

Informationsmøder om tilskudsmuligheder

Som optakt til ansøgningsrunden for Erasmus+ i 2017 afholder Styrelsen for Videregående Uddannelser en række informationsmøder om mulighederne i programmet.

Deltag i konference om voksenuddannelse og flygtninge

Invitation til konference: Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge

Hør, hvordan der arbejdes med uddannelsesindsatser for voksne flygtninge inden for feltet voksenuddannelse og folkeoplysning og få praksiseksempler til arbejdet i din institution. Konference i København den 8. december 2016 kl. 10.00 - 16.00.

Middelfart Kommune arbejder strategisk med internationalisering

Case: Middelfart gør skolebørn til verdensborgere

At sende skoleledelser til udlandet for at lære at samarbejde med skoler på tværs af landegrænser er sammen med et stærkt skolenetværk centrale elementer i en igangværende internationalisering af Middelfart Kommunes folkeskoler.

Evaluatorer til vurdering af projektansøgninger til Erasmus+

Styrelsen for Videregående Uddannelser søger evaluatorer til at vurdere ansøgninger til Erasmus+ i 2017-2020. Som evaluator skal du have viden om uddannelses- og/eller ungdomsområdet samt erfaring med internationalt uddannelsessamarbejde. Ansøgningsfrist er den 18. november 2016 kl. 12.00.

Kurser og workshops om Erasmus+

Vil du afholde kurser og workshops inden for Erasmus+?

Styrelsen for Videregående Uddannelser indhenter tilbud på konsulentbistand til afholdelse af blandt andet workshops for danske elever på ungdomsuddannelser. Fristen for at sende tilbud er den 21. november 2016 kl. 12.00.

Kontaktseminar om elev- og lærermobilitet inden for erhvervsuddannelserne

Hvordan styrker vi kvaliteten af elevers læring gennem mobilitetsophold i udlandet? Deltag i kontaktseminar i Rom om elev- og lærermobilitet inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse. Ansøgningsfristen er den 4. november 2016.

Følg os på LinkedIn

Nu kan du også følge med på LinkedIn

På vores nye LinkedIn side kan du nu fremover også få nyt om ansøgningsfrister, arrangementer i ind- og udland, rapporter og cases. Siden hedder Internationale Uddannelsesprogrammer.


Udsyn udsendes næste gang i november 2016

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Cindy Maria Vinløv på cmv@uds.dk

Fotos: 1: Tuala Hjarnø, 2: Fotolia, 3: Middelfart Kommune, 4 + 5: Fotolia.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. november 2016