Gå til indhold

Nyt om internationale uddannelsesprogrammer - August 2023

Få viden om Det europæiske år for færdigheder, tilskudsmuligheder til internationalt uddannelsesarbejde og nye muligheder for at møde internationale samarbejdspartnere i denne udgave af Udsyn.

Banner med European Year of Skills

Uddannelse og efteruddannelse er højt prioriteret på den europæiske dagsorden

I 2023 er udvikling af færdigheder og livslang læring et så centralt emne i EU, at året er udnævnt til at være ’Det europæiske år for færdigheder’. Det skal bidrage til at fjerne kløften mellem uddannelse og de færdigheder, der er brug for til at sikre et mere konkurrencedygtigt Europa.

VIA University College

Danske videregående institutioner står stærkt i europæiske universitetsalliancer

”Vores videregående uddannelser er med helt i front, når det gælder internationale ambitioner. Nu har vi endnu en dansk uddannelsesinstitution, som er blevet en del af et partnerskab i Europæiske Universiteter. Det er rigtig godt, og det kan vi være stolte af. Jeg er overbevist om, at initiativet er med til at løfte kvaliteten af vores uddannelser og forskning. På den måde vil det også gøre flere af vores uddannelser endnu mere attraktive,” lød det fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, da VIA University College blev føjet til rækken af danske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår som partnere i en række ’Europæiske Universiteter’. 

Informationsmøde på ungdomsområdet.jpg 

Hør om tilskudsmuligheder i Erasmus+ for ungdomsorganisationer

Arbejder du i en organisation eller institution, som arbejder med ikke-formel og uformel læring blandt unge mellem 13 og 30 år? Og vil du vide mere om muligheder for at få tilskud til ungdomsudveksling, events, udlandsophold for ungdomsarbejdere eller måske interrailbilletter til unge med 'færre muligheder'? Vær med, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen holder et online-informationsmøde, hvor du kan høre mere om mulighederne og blive klar til at søge om tilskud fra programmet Erasmus+. Det foregår den 14. september 2023 kl. 15.00-16.00. 

Tours, France 

Mød nye partnere på voksenuddannelsesområdet

Er du beskæftiget inden for voksenuddannelsesområdet? Og er du interesseret i at ansøge om tilskud fra Erasmus+ til at sende voksne, som deltager i læringsforløb, på faglige ophold i Europa? Det franske kontor for Erasmus+ afholder et ’kontaktseminar’ med fokus på emnet 'aktivt medborgerskab'. Her kan du få mulighed for at etablere netværk og møde nye partnere til at lave mobilitetsprojekter via Erasmus+ inden for voksenuddannelsesområdet med fokus på udvikling og promovering af aktivt medborgskab.

Wien
Erasmus+-konference om kvinders rolle på STEM-uddannelserne

Arbejder du på erhvervsuddannelsesområdet, og er du interesseret i at udforske, hvordan erhvervsuddannelser kan spille en rolle i at støtte kvindelige studerende på STEM-uddannelserne? Så har du mulighed for at deltage i en international konference den 22.-25. oktober i Wien, som det østrigske kontor for Erasmus+ står bag. Ansøgningsfristen er 8. september 2023.

Nordplus

Søg tilskud til forberedende aktiviteter via nordplus

Har du en idé til et nordisk og/eller baltisk samarbejde? Så kan du nu søge tilskud til forberedende aktiviteter via Nordplus. Det åbner mulighed for, at institutioner og organisationer kan mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at skabe kontakt og planlægge et kommende uddannelsessamarbejde. Ansøgningsrunden har ansøgningsfrist den 2. oktober 2023.


Fotos: 1: Europa-Kommissionen, 2: VIA University College, 3, 4 + 5: Istock, 6: Nordplus

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af september 2023. Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. august 2023