Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - feb. 2022

Få overblik over nye informationsaktiviteter, adgang til netværksmuligheder og inspiration til international mobilitet og samarbejdsprojekter i februarudgaven af Udsyn.

Samarbejdsprojekter i Erasmus+

Ny håndbog med vejledning til samarbejdsprojekter i Erasmus+

Er du interesseret i at søge midler til et samarbejdsprojekt via Erasmus+? Så kan du hente hjælp til at forstå reglerne for de såkaldte ’Cooperation Partnerships’ og ’Small-scale Partnerships’ i Europa-Kommissionens nye håndbog ’Handbook on the lump sum funding model’. Her får du information om selve tilskudsmodellen, som er baseret på faste engangsbeløb, og vejledning relateret til hele projektets livscyklus, fra udarbejdelse af ansøgningen til styring af projektet og afrapportering.

Erasmus+-lærerakademier

Informationsmøde om Erasmus+-lærerakademier 

Arbejder du med læreruddannelse eller kompetenceudvikling af lærere? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder informationsmøde om Erasmus+-lærerakademier (Teacher Academies) for institutioner og andre interesserede, der ønsker at vide mere om, hvordan man kan indgå i partnerskaber med det formål at etablere et Erasmus+-lærerakademi. Det sker den 7. marts 2022 kl. 10.30-12.30.

Nordplus Junior Dagtilbud

Nordplus Junior inviterer til kontaktseminar på dagtilbudsområdet

Er du leder eller medarbejder i et dagtilbud, og har du fokus på udvikling af jeres læringsmiljø? Så har du mulighed for at mødes med nordiske og baltiske kollegaer fra dagtilbudsområdet til et kontaktseminar, hvor du kan netværke og diskutere muligheder for samarbejde. Det foregår i København den 16.-18. maj 2022, og deltagelse er gratis. Nordisk Ministerråds program Nordplus Junior står bag arrangementet.

Call Charter

Ansøg om et Erasmus Charter for Higher Education

Videregående uddannelsesinstitutioner skal have et godkendt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for at kunne deltage i internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter i Erasmus+. Næste frist for at søge om et Erasmus Charter er den 3. maj 2022 kl. 17.00.

Ungdomsarbejde

Styrk jeres ungdomsarbejde via studiebesøg og kurser

Er din organisation beskæftiget med ungdomsarbejde? Via en række EU-programmer kan organisationer, stort set omkostningsfrit, styrke ungdomsarbejderes kompetencer og netværk ved at sende dem på kurser og studiebesøg i Europa. Foråret er spækket med arrangementer for ungdomsorganisationer, foreninger, ungdomsskoler, ungdomsklubber eller andre typer af organisationer, der ønsker at styrke deres faglighed inden for ungdomsarbejde, lære mere om deres felt eller finde spændende partnere, de kan samarbejde med. 

  Playing for Skills

  Hent projektinspiration til mobilitet på ungdomsområdet

  ’Playing for Skills’ er et projekt for unge finansieret af Erasmus+, som handler om at udvikle færdigheder ved hjælp af brætspil, især kommunikative evner og samarbejdsevner - og så er der et særligt fokus på inklusion. Et af målene er at få skabt kontakt mellem døve og hørende, men for alle de unge deltagere fra Grækenland, Ukraine, Portugal, Norge og Danmark handler det først og fremmest om at møde mennesker fra andre lande og lære mere om andre kulturer.  

  eTwinning og Aalborg Kommune

  Platformen eTwinning kan bringe hele Europa ind i klasseværelset

  "Jeg kan se, at eleverne motiveres og lærer på en anden måde gennem eTwinning-forløb end ved konventionel undervisning.” Sådan lyder det fra Ann Katrine Rannestad, der ud over at være skolekonsulent i Aalborg Kommune også er en af cirka 20 eTwinning-ambassadører, der har til opgave at udbrede kendskabet til den digitale platform eTwinning og dens mange muligheder for at få den store verden ind i undervisningen.

  Euroguidance Insight 2022

  Hold dig opdateret på vejledningsområdet via Euroguidance Insight

  Arbejder du med vejledning? Så kan du med fordel dykke ned i en ny udgave af Euroguidance Insight - et fælleseuropæisk nyhedsbrev for vejledere. I temanummeret ’Competence Development during Strange Times’ er fokus rettet mod vejledning i en digitaliseret verden og eksempler på, hvad der fungerer, når vejledningen skal foregå online.


  Fotos: 1: Europa-Kommissionen, 2+3: Istock + Nordplus, 4: Unsplash, 5: UFS, 6: Skoleforvaltningen Aalborg, 7: Euroguidance

  Udsyn udsendes næste gang i slutningen af marts 2022
  Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 31. marts 2022