Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer, marts 2021

Mens vi venter på nyt om det nye Erasmus+-program, har vi forberedt en række informationsmøder om tilskudsmuligheder via Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Få overblik og se tilbud om en række onlinekurser her i Udsyn.

Erasmus logo og slogan

Nye tilskudsmuligheder er under opsejling i det nye Erasmus+

Afventer du nyt om den kommende programperiode for EU’s uddannelsesprogram Erasmus+? Tilskudsmuligheder? Ansøgningsfrister i 2021? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til en række informationsmøder, som du allerede nu kan sætte i kalenderen. Vi har samlet dem alle i en oversigt til dig.

ESC logo

Informationsmøder om tilskudsmuligheder via Det Europæiske Solidaritetskorps

Er du repræsentant for en organisation eller ung mellem 18 og 30 år, og vil du gerne høre om Det Europæiske Solidaritetskorps og tilskudsmuligheder? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til et informationsmøde om de såkaldte volontør- og solidaritetsprojekter. Det sker fredag den 9. april 2021 kl. 13.00-15.00. I forlængelse af informationsmødet afholdes to opfølgende online-sessioner.

Onlinekursus om ’blended learning’ i skolerne

Nyt og gratis onlinekursus for skoler sætter fokus på ’Blended Learning’ - en kombination af læring på afstand og i skolen, som bliver mere og mere almindelig. Er du skolelærer eller har du interesse for skoleområdet, så kan du udforske fænomenet ’blendet lerarning’, hvordan du integrerer det i praksis og bruger det effektivt. Kurset foregår i perioden fra den 29. marts til 5. maj 2021.

EPALE

Webinar om formidling af projektresultater via EPALE

Er du i gang med et projekt inden for voksenområdet, som er støttet af Erasmus+ eller Nordplus? Så kan du deltage i et webinar, hvor Uddannelses- og Forskningsstyrelsen informerer om krav til formidling af projektarbejde og-resultater samt de formidlingsmuligheder den elektroniske platform ’EPALE - Adult Learning in Europe’ giver. Det sker den 7. april 2021 kl. 14.00-15.30.

Bæredygtighed og ungdomsarbejde

Onlinekursus om bæredygtighed og ungdomsarbejde

Er du ungdomsarbejder og interesseret i at arbejde med klimaforandringer og bæredygtig udvikling? Så har du mulighed for at deltage i kurset 'Youth Leadership for Sustainable Development'. Kurset har til formål at støtte ungdomsarbejdere i deres daglige arbejde med unge, som går op i miljømæssige spørgsmål. Det foregår i perioden 11. -14. maj 2021.

Inklusion

Onlinekursus for ungdomsarbejdere om inklusion

Arbejder du med unge, og ønsker du værktøjer, der kan styrke arbejdet med inklusion og mangfoldighed? Det irske nationalagentur for Erasmus+ udbyder kurset 'The Confusion of Inclusion' om inklusion af unge med 'fewer opportunities'. Det foregår i perioden 20.-22. april 2021.

Ungdomsudveksling

Onlinekursus: Få værktøjer til bedre ungdomsudvekslinger

Arbejder du med eller planlægger du en ungdomsudveksling via Erasmus? Kurset 'Tools for Youth Exchanges' vil give dig en række værktøjer og en bedre forståelse af, hvordan man motiverer unge mennesker til at deltage aktivt i alle faser af en ungdomsudveksling. Det foregår i perioden 10.-28. maj 2021.

Solidaritetsprojekt

Onlinekursus: Gør en forskel med et solidaritetsprojekt

Hvad er solidaritetsprojekter i Det Europæiske Solidaritetskorps for en størrelse? Og hvordan kan man opbygge og gennemføre et solidaritetsprojekt? Det kan du få svar på via kurset 'Act Locally, Think Globally: How to Build a Solidarity Project', som henvender sig til unge mellem 18 og 30 år og ungdomsarbejdere. Kurset foregår i perioden 13.-23. april 2021

Erasmus-projekt Asmildkloster landbrugsskole

Fokus på klima i landbrugsuddannelsen

Et udvekslingsprojekt, støttet af Erasmus+, skal lære landbrugselever om bæredygtighed i deres fremtidige erhverv. Projektet ’On the Trail of a Sustainable Community in Food Production’ har fokus på forskellige aspekter af bæredygtig fødevareproduktion og dens konsekvenser i forhold til affald, vand og biodiversitet. Projektet har modtaget 199.766 euro i tilskud fra Erasmus+.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af april 2021

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Fotos: 1: Pixabay, 2+3: Europa-Kommissionen, 4: EPALE, 5: Akil Mazumder, 6: Fauxels, 7: Kindel Media, 8: Saph Photography, 9: Asmildkloster Landbrugsskole.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. december 2021