Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer, okt. 2020

Coronapandemien er over os, og mange fysiske arrangementer er aflyst. Til gengæld er der mulighed for at deltage i en online-udgave af årets konference om Erasmus+ 2021-2027 samt en række online kurser på skole- og ungdomsområdet. Hold dig opdateret via Udsyn.

Konferencebillede
Online-konference om Erasmus+ 2021-2027

Grundet coronasituationen aflyser Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den fysiske afholdelse af konferencen ’Erasmus+ 2021-2027’ den 30. november i DGI Byen. I stedet inviterer vi til en online-udgave, hvor vi streamer direkte fra DGI Byen og Bruxelles i tidsrummet 9.00-12.05. 

Webinar
Webinar om projektstyring i en COVID-19-tid

Arbejder du med skoleudvekslingspartnerskaber? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til et online eftermiddagsmøde om projektstyring i en COVID-19-tid for danske partnere i og koordinatorer af skoleudvekslingspartnerskaber. Tilmeldingsfristen er 6. november 2020 kl. 12.00.

Ungdomsudveksling
Onlinekursus i ungdomsudvekslinger for nybegyndere

Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling? Eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til denne type projekt i Erasmus+? I så fald er er onlinekursuset 'BiTriMulti' relevant for jer. Kurset foregår online og på engelsk i perioden den 30. november - 11. december 2020. Der er ansøgningsfrist 5. november 2020.

Star of Europe
Onlinekursus i at planlægge og realisere ungdomsudvekslinger

Hvordan skal ungdomsudvekslinger udføres? Der kan opstå tvivl, når teori skal omsættes til praksis, og når den gode idé til en ungdomsudveksling skal føres ud i livet. Onlinekurset 'Star of Europe' tager udgangspunkt i en ungdomsudveksling fra start til slut med fokus på den unges deltagelse i processen. Træningskurset er arrangeret af det finske nationalagentur for Erasmus+ og afholdes online i perioden den 23. november - 28. november. Der er ansøgningsfrist den 2. november 2020. 

Digitalt ungdomsarbejde

Onlinekursus i digitalt ungdomsarbejde

Ønsker du og din organisation at få adgang til den nyeste viden inden for digitalt ungdomsarbejde og praktiske redskaber til at planlægge og eksekvere forløb digitalt? I så fald er onlinekurset 'Digital Youth Work' relevant for jer. Kurset er arrangeret af det litauiske nationalagentur for Erasmus+ og afholdes online i perioden den 16. oktober - 20. november. Der er tilmeldingsfrist 14. november 2020.

Unge

Ungdomsprojekter i Erasmus+ fremmer inklusion

En ny rapport sætter fokus på, hvordan sociale uligheder påvirker læringsresultater hos unge, der har deltaget i ungdomsprojekter under Erasmus+. Rapporten fra det europæiske forskningsnetværk RAY tager udgangspunkt i knap 17.000 unge europæeres selvoplevede læringsudbytte i ungdomsprojekter under Erasmus+. Den overordnede konklusion er, at sociale uligheder ikke har ført til øget ulighed blandt deltagerne i ungdomsprojekter, men at de har medvirket til at fremme inklusion.

Corona_undersøgelse
Coronapandemien påvirker ungdomsarbejde negativt

I sommeren 2020 gennemførte det europæiske forskningsnetværk RAY første fase af en undersøgelse af ungdomsarbejde under coronapandemien. De første resultater fra undersøgelsen viser, at pandemien har påvirket ungdomsarbejdet voldsomt. En del ungdomsarbejde er omlagt til online aktiviteter, men de marginaliserede unge, der har allermest brug for ungdomsarbejde, er meget svære at nå eller i værste fald helt uden for rækkevidde.

Corona
Deltag i undersøgelse om coronapandemien og bidrag med vigtig viden

Deltager du i ungdomsaktiviteter, eller er du ungdomsarbejder eller -leder med ansvar for ungdomsaktiviteter? Så kan du bidrage med vigtig viden om, hvordan corona-pandemien påvirker ungdomsarbejdet, og hvordan politiske beslutningstagere og andre dele af samfundet kan hjælpe med at håndtere konsekvenserne af pandemien. Det europæiske forskningsnetværk RAY står bag spørgeskemaundersøgelsen.

A New Strategy for Europe
Interaktivt rollespil giver gymnasieelever forståelse for EU’s udfordringer

Med brug af rollespil vil projektet ’A New Strategy for Europe’ have gymnasieelever til at forholde sig nuanceret og kritisk til EU. Projektet, der er støttet af det europæiske Jean Monnet-program, er samtidig med til at bygge bro mellem universiteter og ungdomsuddannelser.

Evaluering
Evaluatorer søges til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger eksterne evaluatorer til at vurdere akkrediterings- og projektansøgninger samt afrapporteringer inden for EU-programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps i perioden 2021-2024. Ansøgningsfristen er 23. november 2020 kl. 12.00.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af november 2020

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Fotos: 1: Fotolia, 2+3+5: Pexels, 4: Finnish National Agency for Education, 6+7+9: Pixabay, 8: Oplysningsforbundet Demokrati i Europa.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. oktober 2020