Gå til indhold

Evaluatorer til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps søges

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger eksterne evaluatorer til at vurdere akkrediterings- og projektansøgninger samt afrapporteringer inden for EU-programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps i perioden 2021-2024.

Som evaluator skal du have viden om uddannelses- og/eller ungdomsområdet, erfaring med internationalt uddannelsessamarbejde og lyst til at vurdere projektansøgninger. Hvis du matcher beskrivelsen, har vi brug for din hjælp fra primo 2021.

Erasmus+

Vi søger evaluatorer til at vurdere akkrediterings- og projektansøgninger samt afrapporteringer inden for både Key Action 1 (mobilitet), Key Action 2 (strategiske partnerskaber) og Key Action 3 (ungdomsdialogprojekter) inden for følgende sektorer:

  • Erasmus+: Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
  • Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
  • Erasmus+: De videregående uddannelser
  • Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Erasmus+: Ungdom (alle 3 aktioner)

Det Europæiske Solidaritetskorps

Inden for Det Europæiske Solidaritetskorps har vi brug for evaluatorer til at vurdere akkrediteringsansøgninger inden for frivilligt arbejde og job/praktik, ansøgninger om tilskud inden for solidaritetsprojekter samt afrapporteringer inden for alle aktioner.

Hvad forventer vi af dig?

Som evaluator skal du:

  • have bred faglig viden om uddannelses- eller ungdomsområdet og et særligt kendskab til den eller de sektorer, som du ønsker at vurdere projektansøgninger og afrapporteringer indenfor. 
  • have erfaring med budgetstyring af projekter, således at du kan vurdere, om et projektforslags budget følger opstillede krav og er realistisk,
  • kunne læse og skrive på klart og korrekt dansk og engelsk,
  • have erfaring fra internationale mobilitets- og/eller samarbejdsprojekter.

Vi ønsker at udpege evaluatorer for en 4-årig periode (2021-2024), og du skal derfor tilkendegive, om du vil være interesseret i at indgå i vores pulje af evaluatorer i den givne periode.

Opgavens omfang

Antallet og omfanget af ansøgningerne varierer inden for de enkelte uddannelsessektorer, men der skal påregnes 3-8 dages arbejde for hver enkelt sektor pr. ansøgningsrunde. 

Antallet af afrapporteringer varierer fra sektor til sektor og indsendes løbende, hvorfor opgaven med evaluering heraf foregår over hele året. Vi forventer mellem 10-15 dage om året til vurdering af afrapporteringer.

Ud over de enkelte dages arbejde med evaluering af ansøgninger, forpligtiger vores kommende evaluatorer sig også til at deltage i eventuelle introduktionskurser og evalueringsmøder, som afholdes i tilknytning til arbejdet med at evaluere ansøgninger og afrapportering. Vi har mulighed for at dække udgifter til rejse i forbindelse med deltagelse i disse møder, hvis mødet foregår fysisk i vores lokaler i Svendborg. For deltagelse i møderne vil du blive aflønnet med timepris beregnet på baggrund af mødets varighed.

Tidsramme

For følgende uddannelsesområder vil opgaven med evaluering af ansøgninger primært foregå i perioden februar – juni: Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Vurdering af afrapporteringer inden for disse sektorer foregår løbende hele året.

For Erasmus+: Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps vil opgaven foregå løbende hele året. Der er tre ansøgningsfrister, og evalueringsopgaver med ansøgninger foregår således i februar/marts, maj og oktober. Afrapporteringer foregår løbende fordelt over hele året.

Det skal bemærkes, at vi for nærværende ikke kender ansøgningsfrister til de nye programmer, og derfor er ovenstående oplysninger angivet på baggrund af nuværende programperiode (2014-2020). I 2021 forventes det, at de første ansøgningsfrister vil blive i marts 2021.

Pris

Timepris (2020-niveau): 398 kr. Der tildeles et fast timeantal pr. ansøgning og afrapportering afhængig af type (aktion).

Interesseret?

Din skriftlige ansøgning med profilbeskrivelse skal være os i hænde senest mandag den 23. november 2020 kl. 12.00. Du kan kun blive udvalgt som evaluator, hvis du har egen CVR-registreret virksomhed og har adgang til en computer med internetadgang, da læsning og vurdering af ansøgninger foregår via internetportal.

I ansøgningen skal du angive, hvilken sektor/hvilke sektorer du gerne vil arbejde med. Din ansøgning sendes pr. email til Jette Esager Rasmussen, .

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til opslaget, er du velkommen til at kontakte Jette Esager Rasmussen, .

Det skal bemærkes, at indhentelse af ansøgninger er med forbehold for, at der opnås enighed om vedtagelse af de nye programmer for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. I skrivende stund forventes programmerne at træde i kraft 1. januar 2021.

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere