Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - okt. 2021

Hold dig opdateret om Europa-Kommissionens vedtagelse af en ny ramme for at øge inklusion og mangfoldighed i programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps og andre aktuelle tilbud til dig, der arbejder med internationalisering på uddannelses- eller ungdomsområdet.

Erasmus+-Konference 2021

Har du husket at få årets konference om Erasmus+ i kalenderen?

Få ny viden og bliv inspireret til udvikling af det internationale uddannelsessamarbejde, når Uddannelses- og Forskningsstyrelsen slår dørene op til konferencen ’Et grønnere og mere digitalt Erasmus+' den 25. november i DGI Byen i Kbh. Konferencen henvender sig til hele uddannelsessektoren samt ungdomsområdet, og deltagelse er gratis.

Inklusion og mangfoldighed

Kommissionen gør Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps mere inkluderende

Europa-Kommissionen har netop vedtaget en ramme for at øge inklusion og mangfoldighed i programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps for perioden 2021-2027. Det skal give mange flere mennesker med 'fewer opportunities' bedre mulighed for at uddanne sig eller udføre frivilligt arbejde i et andet land. Initiativer omhandler f.eks. særlig finansiel støtte, skræddersyet støtte til deltagere med færre muligheder, mere fleksible læringstilbud og støtte til organisationer, der er involveret i inkluderende projekter.

Studiebesøg om erhvervsuddannelser

Vil du bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne i Danmark?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger medlemmer til et nyt ’National VET Team’, som er en gruppe af eksperter, praktikere og fagpersoner, der skal understøtte arbejdet med internationalisering i EUD-sektoren. Vi søger medlemmer, som blandt andet har praktisk erfaring med internationalt mobilitetsarbejde, viden om digital læring og undervisning og lyst til at bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne. Du kan få mulighed for at være med til udvikle konkrete redskaber til erhvervsskolesektoren, adgang til den nyeste viden om ’blended mobility’ og deltage i et internationalt netværk.

Science is wonderful
Tag din klasse med ind i videnskabens verden

Arbejder du i en grundskole eller på en ungdomsuddannelse? Så kan du bringe videnskabens verden ind i klasseværelset via initiativet ’Science is Wonderful!’. Elever og lærere får mulighed for at blive inspireret af forskere fra alle discipliner gennem forskellige online-aktiviteter, der foregår i perioden 10.-26. november 2021. Du kan også besøge Science is Wonderful! online fra den 10. november, hvor du vil finde undervisningsressourcer, spil og videoer udarbejdet af forskere til brug sammen med dine elever. Den Europæiske Union står bag initiativet, der er gratis

Euroguidance 
Hold dig opdateret på vejledningsområdet via Euroguidance Insight

Arbejder du med vejledning? Så kan du dykke ned i en ny udgave af Euroguidance Insight - et fælleseuropæisk nyhedsbrev for vejledere. Her kan du blandt andet læse om, hvordan man i Sverige bruger Virtual Reality til at hjælpe unge med at få et indblik i forskellige professioner og blive klogere på det nye europæiske initiativ ’Career Skills Platform’.

Nordplus

Ny evaluering af Nordplus 2021

En ny evaluering af Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus sætter fokus på brugernes udbytte af Nordplus og på, hvordan Nordplus kan optimeres i den næste programperiode, der starter i 2023. Nordplus-ansøgere og projektkoordinatorer rapporterer generelt om høj tilfredshed med og positive resultater fra programmet.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af november 2021

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Fotos: 1+4: Europa-Kommissionen, 2+3: Istock, 5: Euroguidance, 6: Nordplus

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. oktober 2021