Gå til indhold

Udsyn – nyt om internationale uddannelsesprogrammer - august 2018

Et nyt semester starter med en stor nyhed, nemlig at Det Europæiske Solidaritetskorps er skudt i gang - det giver blandt andet tilskud til, at unge kan arbejde frivilligt i Europa. Derudover har PIU-ordningen nyt, og tre ansøgningsfrister nærmer sig - se, hvad du kan søge tilskud til i Udsyn.

Det europæiske solidaritetskorps

Nyt tilskudsprogram: Det Europæiske Solidaritetskorps

Det Europæiske Solidaritetskorps er netop blevet lanceret af EU-Kommissionen og afløser Den europæiske volontørtjeneste (EVS). Programmet skal bringe unge mellem 18 og 30 år sammen på tværs af Europa for at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte mennesker og løse samfundsmæssige udfordringer. Der findes flere projekttyper i programmet, og de fleste har ansøgningsfrist den 16. oktober 2018 kl. 12.00.

ansøgningsfrist

Årets sidste ansøgningsfrist for tilskud på ungdomsområdet

Den 4. oktober 2018 kl. 12.00 er der frist for at søge om midler til ungdomsområdet. Vi har begrænsede midler til uddeling til Erasmus+ Mobilitetsprojekter, men der er midler til Erasmus+ Strategiske partnerskaber. Der er desværre ikke er flere midler til Erasmus+ Politikudvikling i 2018.

Husk, at midler til de tidligere Erasmus+ Frivilligaktiviteter nu søges under Det Europæiske Solidaritetskorps og først har frist den 16. oktober 2018 kl. 12.00

EUD-infografik

Overblik over opbygningen af de danske erhvervsuddannelser

Undervisningsministeriet har lavet en grafisk oversigt på engelsk over opbygningen af de danske erhvervsuddannelser. Desuden er de enkelte uddannelsesretninger kort beskrevet. Materialet kan være til god hjælp for de erhvervsskoler, der indgår i internationalt samarbejde med skoler eller virksomheder i udlandet, fx gennem Erasmus+ programmet.

Erasmus+ konference

Erasmus+ konferencen 2018 – tilmelding åbner snart

Den årlige Erasmus+ konference afholdes i år torsdag den 25. oktober 2018 kl. 9.00 -15.30 i DGI-byen i København. Dagen giver et indblik i, hvad der rører sig på det internationale uddannelsesområde set med danske briller. Du har mulighed for at møde kollegaer, der arbejder med international uddannelse fra alle dele af uddannelsesspektret, for vi bliver cirka 200 deltagere, og både uddannelsesminister Tommy Ahlers og undervisningsminister Merete Riisager vil tale i løbet af dagen. Vi glæder os!

 Nordplus forberedende besøg

Nordplus forberedende besøg har ansøgningsfrist 1. oktober 2018

Den 1. oktober 2018 er der ansøgningsfrist for at søge tilskud til forberedende besøg til Nordplus Junior, Voksen og Nordens Sprog. Formålet med forberedende besøg er, at I kan planlægge et kommende projektsamarbejde og indsende en ansøgning til Nordplus programmets kommende ansøgningsfrist, som er den 1. februar 2019.

Praktik i udlandet - tre nye pjecer

Tag på erhvervsuddannelsespraktik i udlandet (PIU) - nye pjecer

Elever og lærlinge på erhvervsuddannelser kan tage deres praktik i udlandet og få tilskud til det fra PIU-ordningen. Vi har opdateret tre pjecer, så du let kan finde ud af, hvordan I gør: én til elever og lærlinge, én til danske arbejdsgivere og én til udenlandske arbejdsgivere.

Ny håndbog om IKT i vejledningen

Ny europæisk håndbog om anvendelsen af IKT i vejledning

IKT-værktøjer kan hjælpe folk med at finde arbejde, forbedre deres beskæftigelsesmuligheder og udvikle deres kompetencer. Arbejder du med uddannelsesvejledning, er det helt oplagt at læse med her: En ny europæisk håndbog skal fremme overførslen og tilpasningen af IKT-baserede karriereudviklingsværktøjer i vejledningscentre, jobcentre, ungdomscentre og andre organisationer. Håndbogen giver information og gode råd med bl.a. case studies fra 16 europæiske lande.

Fulbright

Videregående uddannelse: Information om Fulbright-legater

Nu kan du finde information om Fulbright på vores hjemmeside. Hvert år tilbyder Fulbright Kommissionen legater til danske og amerikanske studerende på kandidatniveau samt til undervisere og forskere, der vil på uddannelses- eller forskningsophold i USA eller i Danmark.

Nordplus voksen kontaktseminar

Nordplus Voksen inviterer til seminar om kulturarv - ledige pladser

Den 16.-18. oktober 2018 afholder Nordplus Voksen kontaktseminar, hvor deltagerne kan møde nye samarbejdspartnere og udvikle idéer til fremtidige projekter. Seminaret henvender sig til institutioner, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, og som er interesserede i at etablere projekter med et pædagogisk eller uddannelsesmæssigt fokus på kulturarv. Fristen for at komme med er udskudt til den 14. september 2018, og her er ledige pladser. Rejse- og opholdsudgifter dækkes af Nordplus.

 Ungdommens Folkemøde

Mød os på Ungdommens Folkemøde 6.-8. september 2018

Igen i år er Kontoret for internationale uddannelsesprogrammer til stede ved Ungdommens Folkemøde, som foregår den 6.-8. september i Valbyparken. Her har vi en Erasmus+ stand, og vi gerne fortælle besøgende om de internationaliseringsmuligheder, der findes i vores regi.

Vi vil bl.a. få besøg af et ”living library” med unge, der tidligere har været i udlandet med tilskud fra Erasmus+, som fortæller om deres oplevelser. Vi har også miniworkshops om interkulturelle kompetencer, som afholdes i samarbejde med AFS Interkultur Danmark.

Det er også her, at vi præsenterer Det europæiske solidaritetskorps som et nyt, selvstændigt tilskudsprogram. Kom og mød os på standen torsdag den 6. september og fredag den 7. september kl. 9.00-15.00 og lørdag den 8. september kl. 11.00-16.00.

Ungdom koordinerende møde

Ungdom: Årligt møde for koordinerende organisationer

Det årlige møde for de koordinerende volontørorganisationer (dvs. de tidligere EVS-organisationer) afholdes den 12. september 2018 på Scandic Palace i København. Program og link til tilmelding følger på vores hjemmeside. Hold dig orienteret på LinkedIn – Internationale uddannelsesprogrammer.


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af september 2018

Har du ønsker eller idéer til indhold, er du velkommen til at sende dem til Linn Hoff Jensen, lihj@ufm.dk

Foto: 1 Det europæiske solidaritetskorps, 2 Fotolia, 3 Undervisningsministeriet, 4 og 11 Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 5 S.Sigbjørnsen/Norden.org, 6 Trio design, 7 Cedefop (The European Centre for the Development of Vocational Training), 8 Fulbright, 9 Oddleiv Apneseth/norden.org, 10 Ungdommens Folkemøde

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024