Gå til indhold

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, oktober 2017

Danske institutioner og organisationer kan i 2018 søge om tilskud for mere end 28 millioner euro gennem Erasmus+ til mobilitets- og samarbejdsprojekter. Euroguidance lancerer ny europæisk hjemmeside, og så kan Lektoratsordningen fejre 80 års jubilæum. God fornøjelse med Udsyn.

Erasmus+

28,6 millioner euro til danske ansøgere i tilskudspuljen til Erasmus+ i 2018

Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2018. Europa-Kommissionen har netop offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. Derudover er programguiden for 2018 nu tilgængelig.

God søgning til årets sidste ansøgningsrunde om tilskud til ungdomsprojekter

58 organisationer og institutioner på ungdomsområdet har til ansøgningsfristen den 4. oktober 2017 søgt om tilskud for 2,6 millioner euro til blandt andet ungdomsudvekslinger eller til at modtage frivillige fra andre lande gennem den Europæiske Volontørtjeneste.

Kulturaftalerne.jpg

Invitation til jubilæumsarrangement: 80-års fejring af Lektoratsordningen

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til jubilæumsarrangement i anledningen af 80-året for Lektoratsordningen. Det sker den 7. december 2017 i København. Arrangementet arrangeres i et samarbejde med Københavns Universitet, Forbundet Kommunikation og Sprog og EU-Kommissionen i Danmark. Alle er velkomne.

Euroguidance.jpg

Euroguidance lancerer ny europæisk hjemmeside

EU´s vejledningsnetværk Euroguidance fejrer i år sit 25-års jubilæum og lancerer samtidig en ny og forbedret hjemmeside for vejledere i Europa. Hjemmesiden byder blandt andet på information om, hvordan vejledningssystemerne fungerer i de forskellige lande, og interesserede kan finde kurser og konferencer om vejledning i og uden for Europa.

Lancering af det nye Nordplus program 2018-2022

Vil din institution høre mere om tilskud til nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde gennem Nordplus? Vi inviterer til lanceringsarrangement i anledningen af, at en ny programperiode for Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus træder i kraft. Arrangementet finder sted i Odense den 7. november 2017.

Infomøder.jpg

Bliv klar til ansøgningsrunden 2018

Som optakt til kommende ansøgningsfrister i 2018 inviterer Styrelsen for Forskning og Uddannelse til en række informationsmøder. Tilmeld dig her og hold dig løbende opdateret via vores arrangementsliste på ufm.dk/erasmusplus.

Europæisk uddannelsessamarbejde

Informationsmøder om internationalisering i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser

Kom til informationsmøde om tilskud til nordiske og europæiske uddannelsesprojekter i dagtilbud, grundskoler eller ungdomsuddannelser. Vi holder informationsmøderne i København og Aarhus.

Informationsmøder om mobilitetsprojekter i erhvervsuddannelserne

Vi inviterer til informationsmøder om tilskud fra Erasmus+ til mobilitetsprojekter i de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser. Møderne afholdes i Aarhus og København.

Grib verden billede

Følg med på Facebook

Vi holder dig opdateret om ansøgningsfrister, opslag og begivenheder - og deler ud af spændende projekteksempler på vores Facebook-sider.


Udsyn udsendes næste gang i november 2017.

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Cindy Maria Vinløv på cmv@uds.dk.

Fotos: 1: Dall, 2: fotolia, 3: Manova, 4: Euroguidance, 5: Nordplus, 6: Dall, 7: Fotolia og 8: Grib Verden.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juli 2020