Gå til indhold

'Beskæftigelse i udlandet' – hvis eleven ikke har en dansk uddannelsesaftale

Her kan du læse mere om elevernes muligheder for at tage hele eller dele af deres oplæring i udlandet uden at have en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.

Hvad er 'Beskæftigelse i udlandet'?

OPU-ordningen giver elever, der ikke har en oplæringsaftale med en dansk virksomhed, mulighed for at tage hele eller dele af deres oplæring i udlandet. I dette tilfælde er det elevens skole, der sender eleven ud som et alternativ til at indskrive eleven i skoleoplæring.  

Hvordan opnås økonomisk støtte til at rejse ud uden en oplæringsaftale med en dansk virksomhed?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer tilskud til OPU-ordningen og hjælper (helt eller delvist) med at dække de udgifter eleven har til oplæringsopholdet i udlandet.

Informationspjece

Formålet med pjecen er at give et indblik i grundlæggende forhold omkring OPU-ordningen, der kan være til gavn for eleverne,  kommunikationen og samarbejdet med udenlandske arbejdsgivere.

Yderligere oplysninger og bestilling af pjecer hos Lars Møller Bentsen, 72 31 89 26, lmb@ufm.dk

Der gælder en række betingelser for at få tilskud fra AUB uden en oplæringsplads i Danmark:

  • Eleven skal have afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse, inden han/hun tager af sted. Eleven kan dog få tilskud til et jobinterview i udlandet, allerede på grundforløbet.
  • Eleven skal have en forhåndsgodkendelse fra sin skole, der viser, at oplæringsopholdet kan udgøre en del af den danske erhvervsuddannelse.
  • Den udenlandske arbejdsgiver skal give løn efter de vilkår, som gælder for landets egne lærlinge.
  • Transporttiden mellem den danske bopæl og lærepladsen i udlandet skal være mindst 2½ time med offentlig transport (inkl. ventetid).
  • OPU-opholdet må ikke foregå i et land som Udenrigsministeriet fraråder indrejse i.
  • AUB skal modtage ansøgningen senest 4 måneder efter, at udgiften er afholdt. Der kræves dokumentation for alle de udgifter, der søges om tilskud til

 

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. januar 2024