Gå til indhold

Udstationering - hvis eleven har dansk uddannelsesaftale

Arbejdsgivere har gode muligheder for at udstationere elever og lærlinge i udlandet gennem OPU-ordningen.

Hvad er udstationering?

Alle danske arbejdsgivere, private såvel som offentlige, der uddanner lærlinge og elever, kan udstationere elever til udlandet. Gennem OPU-ordningen kan de opnå tilskud til udstationeringen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Mange udstationeringer foregår mellem arbejdsgivere i forskellige lande, der allerede har etableret et samarbejde mellem deres organisationer. Udstationeringen kan enten indskrives i uddannelsesaftalen, når den indgås mellem eleven og arbejdsgiveren i første omgang, eller den kan aftales og tilføjes senere i uddannelsesforløbet.   

Udenlandske virksomheder kan læse kort om ordningen her:

Hvordan foregår udstationering?

 
Her kan du se et eksempel på et typisk udstationeringsforløb.

  1. Den danske arbejdsgiver indgår en uddannelsesaftale med en lærling/elev.
  2. Hvis der er behov for at rejse ud for at opsøge en udenlandsk virksomhed, ansøges AUB om tilsagn til økonomisk støtte. Tilsagnet fra AUB skal opnås forud for rejsen.
  3. Der etableres en ansættelsesaftale med den udenlandske arbejdsgiver, som underskrives af den danske arbejdsgiver, eleven og den udenlandske arbejdsgiver.
  4. Den danske arbejdsgiver betaler elevens/lærlingens rejseudgifter i forbindelse med udstationeringen og ved skole- og ferieophold i Danmark. Derudover betaler arbejdsgiveren i Danmark hele lønnen til eleven/lærlingen, eller forskellen mellem den overenskomstmæssige danske elevløn og lønnen, som eleven/lærlingen får fra den udenlandske samarbejdspartner.
  5. Den danske arbejdsgiver søger herefter AUB om refusion af udgifterne senest 4 måneder efter, at udstationeringen er afsluttet.


Hvilke regler gælder for økonomisk støtte ved udstationering?

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag hjælper (helt eller delvist) med at dække de udgifter, som eleven/lærlingen har til opholdet i udlandet. Det er dog den danske arbejdsgivers ansvar at sikre, at den danske elev/lærling under sin udstationering modtager en løn, der svarer til dansk overenskomst. Det kan følge to scenarier:

1. Hvis den udenlandske arbejdsgiver betaler en utilstrækkelig elevløn ift. de danske overenskomstbestemmelser, skal den danske arbejdsgiver betale løndifferencen. AUB refunderer dog dette beløb og dækker således forskellen op til overenskomstmæssig løn.

2. Hvis den udenlandske arbejdsgiver ikke betaler løn til eleven, skal den danske arbejdsgiver indhente oplysninger om de normale lønforhold og regler i værtsvirksomheden for personer i lignende stillinger. Oplysningerne skal indberettes til AUB.

Mere information

De fleste erhvervsskoler har en international rådgiver eller en OPU-koordinator, som kan vejlede eleven i forbindelse med et oplæringsophold i udlandet. Her kan man få gode råd til, hvordan man får kontakt til udenlandske virksomheder, og til hvordan man forbereder sig til opholdet, herunder hjælp til krav, kontrakter mv.

Informationspjece til arbejdsgivere

Formålet med pjecen er at give et indblik i grundlæggende forhold omkring OPU-ordningen, der kan være til gavn for kommunikationen og samarbejdet med udenlandske arbejdsgivere.

Den engelsksprogede version er til virksomheder i Danmark, hvor koncernsproget er engelsk, eller til medarbejdere, der skal involveres i udstationeringer og ikke læser dansk.

Yderligere oplysninger og bestilling af pjecer hos Lars Møller Bentsen, 72 31 89 26, lmb@ufm.dk

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. januar 2024