Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Erasmus+ Social inklusion og fælles værdier 2019

Europa-Kommissionen indkalder Erasmus+ ansøgninger til transnationale samarbejdsprojekter inden for social inklusion og fælles værdier. Alle uddannelsessektorer kan søge. Ansøgningsrunden administreres i Bruxelles, og der er ansøgningsfrist 26. februar 2019 kl. 12.00.

Formål

Det overordnede mål med Europa-Kommissionens indkaldelse af Social inklusion og fælles værdier 2019-ansøgninger under Erasmus+ er at støtte transnationale samarbejdsprojekter inden for uddannelses- og ungdomsområdet.

Projekterne skal handle om enten:

  • formidling og/eller opskalering af god praksis for inkluderende læring og for fremme af fælles værdier, især igangsat lokalt; i forbindelse med denne indkaldelse betyder opskalering udbredelse af god praksis i større målestok/overførsel heraf til en anden sammenhæng eller gennemførelse heraf på et højere/systemisk niveau

eller:

  • udvikling og implementering af innovative metoder og praksis med henblik på at skabe inkluderende uddannelse og fremme fælles værdier

Hvem kan søge?

  • Offentlige og private organisationer, der er aktive inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom eller andre samfundsøkonomiske sektorer
  • Organisationer med tværsektorielle aktiviteter (f.eks. kulturelle organisationer, civilsamfund, sportsorganisationer, anerkendelsescentre, handelskamre, handelsorganisationer mv.)

Aktiviteter

Projektet skal begynde enten 1. november, 1. december 2019 eller 15. januar 2020. Det skal vare 24 eller 36 måneder.

Budget

Det samlede budget er maksimalt 10 millioner euro. Det enkelte tilskudsbeløb vil være på højst 500.000 euro.

Ansøgningsfrist

Indkaldelsen hedder Social Inclusion and Common Values: The Contribution in the Field of Education and Training (Call EACEA/21/2018)

Ansøgningsfrist: 26. februar 2019 kl. 12.00

Information

Europa-Kommissionen holder et informationsarrangement den 11. december kl. 14.00-17.00 (webstreaming)

 

Erasmus+ Politikudvikling

Indkaldelsen hører under Erasmus+ Key Action 3: Politikudvikling og skal søges centralt hos EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bruxelles.

Politikudvikling under Erasmus+ bidrager til udvikling af politiske initiativer på uddannelses- og ungdomsområdet.

 

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. december 2018

Afsendere