Gå til indhold

Søg tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2016

Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2016. Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af forslag til projekter under Erasmus+. Derudover er programguiden for 2016 nu tilgængelig.

I 2016 kan institutioner og organisationer søge om tilskud til individuel mobilitet og samarbejdsprojekter på tværs af uddannelsessektorer og lande om blandt andet videndeling og innovation i uddannelsessystemet. Derudover kan der søges om tilskud til politikudvikling på uddannelses- og ungdomsområdet. 

Der er afsat mere end 22 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2016.

Mand der sidder med en tablet

Erasmus+ programguiden

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter for projekter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder for mobilitet, samarbejde og politikudvikling. Derudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

Hvem kan søge

Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for mobilitet og internationalt samarbejde i de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser. Derudover gives der tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men bør i stedet kontakte deres organisation.

Løbende frister

Bemærk at ansøgningsfristerne for at søge om tilskud til mobilitetsprojekter og samarbejdsprojekter er forskellige. Vi vil derfor løbende indkalde ansøgninger til de enkelte aktiviteter under Erasmus+. Dette vil ske på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside samt i nyhedsbrevet Udsyn – Nyt om internationale uddannelsesprogrammer.

Ansøgningsprocessen foregår gennem et online ansøgningssystem. Ansøgningsskemaer vil blive offentliggjort på ufm.dk/erasmusplus.

Ansøgningsfrister
 

 Key Action 1: Mobilitet

Mobilitetsprojekter inden for ungdomsområdet2. februar, 26. april og
4. oktober 2016 kl. 12.00
Mobilitetsprojekter inden for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, videregående uddannelse samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning.

2. februar 2016 kl. 12.00

Erasmus Mundus Joint Masters Degrees 18. februar 2016 kl. 12.00
Large Scale EVS-Events 1. april 2016 kl. 12.00

 Key Action 2: Strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber inden for ungdomsområdet                  

2. februar,
26. april og
4. oktober 2016 kl. 12.00

Strategiske partnerskaber inden for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, videregående uddannelse samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning

31. marts 2016 kl. 12.00

Knowledge Alliances og Sector Skills Alliances 26. februar 2016 kl. 12.00
Capacity Building Projects inden for de videregående uddannelser 10. februar 2016 kl. 12.00
Kapacitetsopbygning på ungdomsrådet 2.februar og 1. juli 2016 kl. 12.00

 Key Action 3: Politikudvikling

Ungdomsseminarer                      2. februar, 26. april og
4. oktober 2016 kl. 12.00

Jean Monnet

Professorater, moduler,
støtte til institutioner, foreninger og netværk

25. februar 2016 kl. 12.00

Idrætsområdet

Partnerskaber på idrætsområdet
i forbindelse med den europæiske idrætsuge i 2016
21. januar 2016 kl. 12.00
Partnerskaber på idrætsområdet, som ikke er forbundet med den europæiske idrætsuge i 2016 12. maj 2016 kl. 12.00
Små partnerskaber inden for idrætsområdet 21. maj 2016 kl. 12.00
Europæiske idrætsarrangementer i forbindelse med den europæiske idrætsuge i 2015 21. januar 2016 kl. 12.00
Europæiske idrætsarrangementer, som ikke er forbundet med den europæiske idrætsuge

12. maj 2016 kl. 12.00

Abonnér på nyt om internationale uddannelsesprogrammer

Hold dig opdateret om ansøgningsfrister og bliv inspireret af gode projekteksempler i nyhedsbrevet Udsyn – Nyt om internationale uddannelsesprogrammer.

 

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. august 2022