Gå til indhold

Kursusfacilitatorer søges til ny 'pool of trainers'

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ønsker at indhente tilbud på afholdelse af kurser for elever, unge og ungdomsledere inden for EU’s nye programmer Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Baggrund

EU’s nye uddannelsesprogram Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er forpligtiget til at udbyde kurser og workshops for elever og ungdomsledere, som deltager i programmets aktiviteter inden for følgende områder:

 • Erasmus+: Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser
 • Erasmus+: Ungdomsområdet 

Det Europæiske Solidaritetskorps er EU's nye program rettet mod unge i alderen 18-30 år og giver tilskud til volontørophold, job-/praktikophold samt solidaritetsprojekter. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er forpligtiget til at udbyde kurser for unge og mentorer, som deltager i programmets aktiviteter inden for følgende områder:

 • Det Europæiske Solidaritetskorps: Volontørophold
 • Det Europæiske Solidaritetskorps: Job- og praktikophold

Begge programmer forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Kort om opgavens omfang

Opgaven omfatter afholdelse af workshops inden for programmet Erasmus+:  

 • 1-2 workshops om året for danske elever på ungdomsuddannelser (alder 14-18 år), der skal på udvekslingsophold i udlandet. Deltagerantal pr. kursus er ca. 10 unge. Der er tale om et dagskursus. Arbejdssprog er dansk.

Inden for programmet Det Europæiske Solidaritetskorps er følgende kurser omfattet:

 • 1-2 kurser om året for mentorer/ungdomsledere (fx medarbejdere i ungdomsklubber, ungdomsskoler og lign. eller frivillige i ungdomsorganisationer). Kursernes varighed vil være 1-2 dage. Arbejdssprog kan være både dansk og engelsk.
 • 10-12 kurser om året for udenlandske unge (alder 18-30 år), der er i Danmark på volontør- eller job/praktikophold. Deltagerantal pr. kursus er 20-25 unge. Kursets varighed er 3-5 dage og inkluderer aftenaktiviteter. Arbejdssprog er engelsk.

På alle kurser anvendes ikke-formelle læringsmetoder, og de fleste kurser vil have ”kulturmødet” som omdrejningspunkt. I størsteparten af kurserne vil facilitator også skulle påtage sig ansvaret for logistik, dvs. booking af kursuslokaler, kontakt til deltagere forud for kurserne og have budgetansvar i forhold til de enkelte kurser. 

I lyset af restriktioner grundet corona-pandemien (COVID-19) har kurser i 2020 været delvist afholdt virtuelt.

Der kan som led i samarbejdet blive tale om at medvirke til udvikling af kursuskoncepter. 

Tidsramme

Afholdelse af de første kurser vil foregå i foråret 2021, og planlægningen vil derfor starte i januar 2021.

Øvrige forhold

Opgaven ønskes løst af 5-6 af hinanden uafhængige og selvstændige kursusfacilitatorer, som hver især vil indgå i et team af facilitatorer (pool of trainers) etableret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Opgaven tildeles hver især de enkelte kursusfacilitatorer for en 3-årig periode (2021-2023). Opgaven fordrer fleksibilitet i forhold til arbejdstider, da nogle kurser foregår i weekender og indeholder aftenaktiviteter. Tilbud kan kun indgives af CVR-registrerede virksomheder.

Tilbud

Tilbud skal opgøres som følger:

 • En dagspris for hver af de tre typer kurser. Dagsprisen skal inkludere forberedelse. 
 • Angivelse af separat pris for planlægning og logistik for hver af de tre kursustyper.
 • Rejseudgifter i forbindelse med afholdelse af de enkelte kurser skal ikke indgå i tilbud, da disse afregnes separat i henhold til Statens regler herfor.

Vurdering af tilbud

Ved vurdering af indkomne tilbud vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen lægge vægt på:

 • Erfaring med planlægning og facilitering af kursusforløb til grupper med stor aldersspredning/modenhed.
 • Erfaring med tidligere undervisning i kulturmødebegrebet.
 • Deltagelse i samarbejdsprojekter inden for uddannelses- eller ungdomsområdet.
 • Gode engelskkundskaber (både skriftligt og mundligt).
 • Erfaring med budgetstyring samt logistikplanlægning.
 • Erfaring med afholdelse af online kurser ved brug af virtuelle mødeplatforme (fx Zoom, Skype m.v.) 
 • Pris.

Frist:

Tilbud med profilbeskrivelse af kursusfacilitator sendes pr. e-mail til Jette Esager Rasmussen,  senest 16. november 2020 kl. 12.00.

Spørgsmål kan rettes skriftligt pr. e-mail til Jette Esager Rasmussen: .

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive bragt på denne side.  

Tilbudsgiver kan forvente et svar senest 15. december 2020.

Det skal bemærkes, at indhentelse af tilbud er med forbehold for, at der opnås enighed om vedtagelse af de nye programmer for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. I skrivende stund forventes programmerne at træde i kraft 1. januar 2021.

 

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. januar 2024

Afsendere