Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Nordplus 2021

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring inden for hele uddannelsesområdet, til at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2021.

Arbejder du eller din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. februar 2021 klokken 23:59 CET, og det samlede tilskudsbeløb for Nordplus for 2021 er 9,5 millioner euro.

Nordplus Fokus for 2021-2022

I 2021 introducerer vi et nyt Nordplus Fokus, ”En grønnere fremtid”. Nordplus opfordrer ansøgere til at indsende ansøgninger, der sigter efter at styrke uddannelsessamarbejdet om forberedelse af elever, studerende og voksne kursister på en grønnere fremtid. Det er dog vigtigt at understrege, at initiativer med andre temaer er lige så velkomne og kan søges på lige fod med initiativer inden for det nye Nordplus Fokus.

Nordplus fleksibilitet ift. Covid-19-situationen

For at imødegå de udfordringer, som Covid-19-situationen skaber for internationalt samarbejde, vedtog Nordplus administrationen i 2020 en række midlertidige tiltag, som vil være gældende, så længe pandemien fortsætter. Disse tiltag er tænkt som sikkerhedsnet for ansøgere i en usikker tid og skulle gerne medføre øget tryghed i ansøgningsprocessen. Tiltagene omfatter:

  • At projekter kan erstatte fysisk mobilitet med virtuel mobilitet
  • At tilskud til virtuel mobilitet efter aftale med den ansvarlige Nordplus hovedadministrator kan bruges til at dække omkostninger ved virtuel mobilitet, f.eks. IT-support og indkøb af nødvendig hardware og/eller software samt omkostninger til opkvalificering af deltageres digitale kompetencer.
  • At samarbejdsprojekter (dvs. udviklingsprojekter og netværksprojekter) ved omlægning af fysiske projektmøder til virtuelle møder kan dække omkostninger, som er relateret til de virtuelle møder.
  • At aktiviteter kan udskydes, og at projektperioden kan forlænges, så de udskudte aktiviteter kan gennemføres.
  • At omkostninger i særlige tilfælde kan dækkes under force majeure-klausulen.

Mere information kan fås ved henvendelse til hovedadministratoren for det enkelte Nordplus program.

Ændringer i Nordplus 2021

Den vigtigste ændring i Nordplus i 2021 er, at Nordplus Junior og Nordplus Videregående Uddannelse indfører unit-cost-systemet som budgetmodel for projektansøgninger. Unit-cost-systemet findes allerede i Nordplus Voksen. Ændringen betyder, at alle tilskud fremover er baseret på faste satser, og at man i sin ansøgning ikke længere skal dokumentere egenfinansieringen. Budgettet udarbejdes i et budgetskema, som findes i ansøgningsskemaet i Espresso.

Nordplus-programmerne 2018-2022

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælpe til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus håndbogen.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående Uddannelse – er inddelt på sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående Uddannelse også kan søge om tilskud til mobilitet.

De fem Nordplus programmer er:

  • Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole
  • Nordplus Videregående Uddannelse – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner
  • Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring
  • Nordplus Horisontal – støtter tværsektorielle projekter og netværk
  • Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter der sigter mod at styrke forståelsen af de nordiske sprog

Sådan kommer du videre

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: 

Ansøgningsfristen for hele Nordplus programmet er 1. februar 2021 kl. 23:59 Centraleuropæisk tid (CET).

Nordplus håndbogen

Nordplus håndbogen er en guide til ansøgere – her kan du finde detaljeret information for hvert program om tilskudsmuligheder og krav:

Espresso - Nordplus online ansøgningssystem

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem – opret dig og få adgang til Espresso her:

Information og vejledning i dit land

Der er Nordplus-kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. I Danmark er det Uddannelses- og forskningsstyrelsen, der rådgiver om alle delprogrammer i Nordplus. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til noget. Her er den samlede liste over nationale Nordplus-kontorer:

I ansøgningsperioden holder Nordplus-kontorerne nationale informationsmøder for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder. Hold øje med informationsmøderne på dit nationale Nordplus-kontors hjemmeside:

 
Du kan også følge Nordplus:

Nordplus er underlagt EU's regler om statsstøtte. Fra 2018 kan skolerne under Dansk Skoleforening i Sydslesvig deltage i projekter som partnere finansieret af Danmark. Læs mere om dette i Nordplushåndbogen. 

 

Kontakt

Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. november 2020