Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til projekter under 'European Youth Together' 2022

Konsortier og ungdomsorganisationer kan nu søge op til henholdsvis 150.000 EUR og 500.000 EUR i tilskud til projekter, som fremmer netværk og europæisk medborgerskab gennem inddragelse af unge. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2022 kl. 17.00.

'European Youth Together'-projekter har til formål at etablere netværk, der fremmer regionale partnerskaber, og de skal gennemføres i tæt samarbejde med unge i programlande i Erasmus+. Netværkene skal tilrettelægge udvekslinger og gøre det muligt for unge selv at igangsætte fælles projekter med både online og fysiske aktiviteter. Aktiviteterne i projekterne bør adressere udfordringer relateret til inklusion og deltagelse for alle unge mennesker - uanset baggrund eller situation - i lyset af COVID-19-pandemien.

Inklusion, oplysning og bæredygtighed er tematiske prioriteter

'European Youth Together' sigter mod at samle den europæiske ungdom fra hele Europa — øst, vest, nord og syd.

Et projekt med tværnationale partnerskaber for ungdomsorganisationer på græsrodsniveau (deltiltag 1) skal involvere mindst fire partnere fra fire forskellige lande, som er berettigede til at deltage i Erasmus+.

Et projekt med store partnerskaber, med det formål at styrke den europæiske dimension af deres aktiviteter (deltiltag 2), skal involvere mindst fem ungdomsorganisationer fra fem forskellige lande, som er berettigede til at deltage i Erasmus+. 

Følgende typer af aktiviteter er støtteberettigede:

  • mobilitetsaktiviteter, bl.a. omfattende udvekslinger mellem unge, herunder (men ikke begrænset til) netværksaktiviteter, ikke-formelle eller uformelle uddannelsesmuligheder, forberedelse af onlineaktiviteter og unges udvikling af projekter
  • aktiviteter, der fremmer unges adgang og deltagelse i forbindelse med EU's politiske aktiviteter, der er relevante for unge
  • udveksling af erfaring og god praksis, oprettelse af netværk og partnerskaber med andre ungdomsorganisationer, deltagelse i møder, seminarer eller onlinefora med andre aktører og/eller politiske beslutningstagere
  • initiativer og arrangementer, som har til formål at udvikle netværk mellem europæiske NGO'er og civilsamfundsorganisationer
  • opmærksomhedsskabende informations-, formidlings- og markedsføringsaktiviteter (seminarer, workshops, kampagner, møder, offentlig debat, høringer) vedrørende EU's politiske prioriteter på ungdomsområdet.

Der lægges vægt på målene i EU-strategien for unge 2019-2027, herunder inklusive samfund, mental sundhed og trivsel samt ligestilling mellem alle køn.

8 millioner euro til uddeling

I alt uddeles 8.000.000 euro. Projekterne skal have en varighed på 24 måneder. Tilskud til et projekt under deltiltag 1 er maksimalt 150.000 EUR. Tilskuddet til et projekt under deltiltag 2 er mindst 150.000 EUR og maksimalt 500.000 EUR. 

Det er EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) under Europa-Kommissionen, som administrerer indkaldelsen af ansøgninger.

Spørgsmål kan sendes til EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2022 kl. 17.00.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2022

Afsendere