Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Erasmus+ 2023

Europa-Kommissionen inviterer uddannelsesinstitutioner og organisationer til at ansøge om tilskud til international mobilitet og internationalt samarbejde med fokus på læring og uddannelse via programmet Erasmus+ i 2023.

Erasmus+ budget 2021-2027


Med et årligt budget på 4,2 milliarder euro øger Erasmus+-programmet støtten til inklusion, aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse samt grøn og digital omstilling i EU og på internationalt plan.

I 2023 vil Erasmus+ fortsat tilbyde mulighed for, at elever, studerende, kursister, unge, lærere, vejledere, undervisere og andre ansatte tilbringer en periode i udlandet for at studere og lære samt mulighed for, at institutioner og organisationer kan gennemføre tværnationale samarbejdsprojekter inden for uddannelse, ungdom og idræt. 

Fra 2023 vil programmet omfatte et nyt tiltag, der giver ansatte og frivillige inden for idrætsområdet mulighed for at deltage i mobilitetsaktiviteter, som åbner for tværeuropæisk samarbejde og læring.

Der er afsat cirka 346 millioner kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til læringsmobilitet og internationale samarbejdsprojekter i 2023.

Programguiden for Erasmus+ 2023

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder. Herudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildeling af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

Hvem kan søge?

Enhver offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte gennem Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte på ungdomsområdet. 

Erasmus+ giver tilskud til læringsmobilitet og internationalt samarbejde inden for:

 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • Videregående uddannelse
 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Ungdomsområdet (ikke-formel læring)
 • Idrætsområdet

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men kan kontakte deres institution eller organisation, som kan søge.

Hvordan søger man?

Ansøgningsprocessen foregår gennem et online-ansøgningssystem. Du finder ansøgningsskemaer på den fælles portal for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps under 'Opportunities'.

Bemærk, at der endnu ikke er åbnet for alle ansøgningsskemaer. Indtil da kan du finde  ansøgningsskemaer her i pdf-version:

Ansøgningsfrister


Key action 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner

Mobilitet for enkeltpersoner inden for videregående uddannelse

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00

Mobilitet for ansatte og frivillige inden for idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2023 kl. 12.00

International mobilitet med deltagelse af tredjelande, der ikke er associeret til programmet

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00

DiscoverEU Inclusion

Ansøgningsfrist: 23. februar 2023 kl. 12.00
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2023 kl. 12.00

Virtuel udveksling inden for videregående uddannelse og på ungdomsområdet 

Ansøgningsfrist: 26. april 2023 kl. 17.00


Key action 1: Erasmus-akkreditering

Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2023 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2023 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2023 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2023 kl. 12.00


Key action 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

'Cooperation partnerships' inden for uddannelses- og ungdomsområdet (undtagen de der søges af europæiske NGO’er)

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 12.00

'Cooperation partnerships' inden for uddannelses- og ungdomsområdet, der søges af europæiske NGO’er

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 17.00

'Cooperation partnerships' inden for idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 17.00

'Small-scale partnerships' inden for: 

 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse 
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 12.00
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2023 kl. 12.00

'Small-scale partnerships' på idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 17.00

Centres of Vocational Excellence

Ansøgningsfrist: 8. juni 2023 kl. 17.00

Erasmus Mundus-aktion

Ansøgningsfrist: 16. februar 2023 kl. 17.00

Innovationsalliancer

Ansøgningsfrist: 3. maj 2023 kl. 17.00.

'Forward-looking projects'

Ansøgningsfrist: 15. marts 2023 kl. 17.00

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Ansøgningsfrist: 16. februar 2023 kl. 17.00

Kapacitetsopbygning inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 28. februar 2023 kl. 17.00

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 8. marts 2023 kl. 17.00

Kapacitetsopbygning på idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 17.00

Almennyttige idrætsarrangementer

Ansøgningsfrist: 22. marts 2023 kl. 17.00


Key action 3: Støtte til politikudvikling og samarbejde


European Youth Together

Ansøgningsfrist: 9. marts 2023 kl. 17.00


Jean-Monnet-aktioner


Jean Monnet-aktioner og -netværk

Ansøgningsfrist: 14. februar 2023 kl. 17.00


Yderligere information

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om tilskudsmulighederne i programmet for Erasmus+, og hvordan du søger tilskud:

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 11. april 2024

  Afsendere