Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Forward-Looking Projects 2022

Europa-Kommissionen indkalder ansøgninger til 'Forward-Looking Projects' – med ansøgningsfrist 15. marts 2022. Forud for fristen inviteres alle interesserede til et online-informationsmøde den 18. januar.

Formål

Aktionen 'Forward-Looking Projects' har til formål at fremme innovation, kreativitet, deltagelse og socialt entreprenørskab på uddannelsesområdet både inden for og på tværs af sektorerne erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning. .

Målet med Forward-Looking Projects er at støtte transnationale samarbejdsprojekter i at iværksætte aktiviteter, der enten fremmer innovation og/eller sikrer, at innovationen er mulig at overføre f.eks. på tværs af landegrænser, sektorer og målgrupper.

Målgruppe

Forward-Looking Projects kan søges af alle, der arbejder inden for erhvervsuddannelsesområdet, almen voksenuddannelse eller folkeoplysning.

Søg hos Europa-Kommissionen

Ansøgningen til Erasmus+-aktionen Forward-Looking Projects sendes til Europa-Kommissionen.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge Forward-Looking Projects er den 15 marts. kl. 17.00.

Informationsmøde om Forward-Looking Projects

Forud for ansøgningsfristen for Forward-Looking Projects inviteres alle interesserede til et informationsmøde om projekttypen/aktionen. Mødet afholdes online af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) d. 18. januar 2022 fra klokken 10:00 – 16:30 CET. Til informationsmødet vil du få information om aktionen Forward-looking Projects, de politiske prioriteter for aktionen og ansøgningsproceduren.

Informationsmødet afholdes på engelsk. 

Dagen vil være opdelt i to sessioner med forskelligt fokus:

10:00 – 12:00: Policy og prioriteringer
14:00 – 16:30: Ansøgningsproces og -kriterier

Det er ikke nødvendigt med tilmelding på forhånd. Et link til online-deltagelse vil være tilgængeligt på tilmeldingssiden hos Europa-Kommissionen. Her finder du også yderligere information om informationsmødets indhold.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. april 2024

Afsendere