Gå til indhold

Vil du bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne i Danmark i 2023?

National VET Team er en gruppe af danske eksperter, praktikere og fagpersoner, som årligt nedsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at understøtte arbejdet med internationalisering i EUD-sektoren inden for et givent emne. Vi søger nye medlemmer til National VET Team 2023 nu.

Erasmus+-programmets budgetter er blevet større. Det medfører, at væsentligt flere danske elever på erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser kan komme på skole- eller virksomhedsophold i udlandet med støtte fra programmet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at spændvidden og diversiteten af de involverede uddannelser bliver større. 

Så hvordan får vi flere nye uddannelser engageret i internationale aktiviteter? Det er spørgsmålet til og emnet for det kommende års National VET Team.   

Hvad er National VET Team?

 • Et forum, der skal skabe viden, udvikle metoder og bidrage til danske erhvervsuddannelsers internationale aktiviteter.
 • Teamet samler praktikere, eksperter og andre fagpersoner, som er parate til at dele deres viden og erfaringer.
 • Deltagerne udpeges for et år ad gangen og er afhængige af årets tema.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har forud for denne indkaldelse af ansøgninger igangsat en undersøgelse af netop spændvidden og diversiteten i EUD-skolernes engagement i Erasmus+-programmets mobilitetsaktiviteter. De foreløbige resultater af denne undersøgelse vil blive fremlagt på det årlige seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne d. 14.-15-november i Fredericia. 

Viden, praksis og erfaringer fra den endelige undersøgelse vil i det nye år være udgangspunktet for National VET Teams arbejde. 

Vi søger medlemmer, som blandt andet har:

 • Praktisk erfaring med internationalt mobilitetsarbejde
 • Viden om årsagerne til, at en skole eller et fagområde på en skole involverer sig i det internationale arbejde. 
 • Viden om årsagerne til, at en skole eller et fagområde på en skole ikke involverer sig i det internationale arbejde.
 • Lyst til at bidrage til internationalisering af erhvervsuddannelserne
 • Brænder for at udvikle redskaber til gavn for andre

Vi tilbyder mulighed for:

 • at være med til udvikle konkrete redskaber til erhvervsskolesektoren
 • at komme helt tæt på den nyeste viden om internationalt mobilitetsarbejde
 • deltagelse i et internationalt netværk
 • deltagelse i internationale konferencer

Hvad skal gruppen udarbejde?

Det danske National VET Team 2023 definerer selv, i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvilke konkrete produkter, der skal udarbejdes. Eksempler på produkter kunne være en eller flere vejledninger og eller redskaber til sektoren, når det kommer til at involvere flere uddannelser end de hidtil aktive i Erasmus+-mobilitetsaktiviteter. 

Hvad er rammerne?

Medlemskab af National VET Team er for ét år. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen planlægger at afholde 3-4 møder i løbet af perioden, dvs. i løbet af 2023. Der vil være mulighed for deltagelse i andre nationale og internationale møder.

Send en kort motiveret ansøgning og et relevant CV til 
Ansøgningsfrist: 5. december 2022 kl. 12.00. 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mads Madsen Henriksen på 7231 8899 eller på .

 

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere

Kontakt

Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk
Senest opdateret 10. november 2022