Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Erasmus+ 2024

Europa-Kommissionen inviterer uddannelsesinstitutioner og organisationer til at ansøge om tilskud til international mobilitet og internationalt samarbejde med fokus på læring og uddannelse via programmet Erasmus+ i 2024. Cirka 377 millioner kroner er afsat til danske ansøgere.

Grafik til Call 2024

Med 4,3 milliarder euro i 2024 vil EU-programmet Erasmus+ fortsat støtte international mobilitet og internationalt samarbejde inden for hele uddannelsesområdet samt ungdomsområdet og idræt.

Det åbner muligheder for, at elever, studerende, kursister, unge, frivillige, lærere, vejledere, undervisere og andre ansatte kan tilbringe en periode i udlandet for at lære eller studere samt at institutioner og organisationer kan gennemføre tværnationale samarbejdsprojekter med fokus på prioriteter som inklusion, aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse samt grøn og digital omstilling. 

I 2024 vil niveauet for mobilitetstilskud overordnet set være hævet for at afbøde effekten af inflation og tillade en bred deltagelse af personer, der tager på læringsophold i udlandet, og programmet vil give et øget incitament til bæredygtige rejser.

I dansk sammenhæng er der afsat cirka 377 millioner kroner til institutioner og organisationer, der ansøger om tilskud til læringsmobilitet og internationale samarbejdsprojekter i 2024.

  Programguide for Erasmus+ 2024

  I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder. Herudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildeling af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

  Hvem kan søge?

  Enhver offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte gennem Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte på ungdomsområdet. 

  Erasmus+ giver tilskud til læringsmobilitet og internationalt samarbejde inden for:

  • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
  • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
  • Videregående uddannelse
  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Ungdomsområdet (ikke-formel læring)
  • Idrætsområdet

  Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men kan kontakte deres institution eller organisation, som kan søge.

  Hvordan søger man?

  Ansøgningsprocessen foregår gennem et online-ansøgningssystem. Du finder ansøgningsskemaer på den fælles portal for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps under 'Opportunities'.

  Bemærk, at der endnu ikke er åbnet for alle ansøgningsskemaer. Indtil da kan du finde  ansøgningsskemaer i pdf-version på Europa-Kommissionens hjemmeside:

  På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om tilskudsmulighederne i programmet for Erasmus+, og hvordan du søger tilskud:

  Ansøgningsfrister

  Key action 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner

  • Mobilitet for enkeltpersoner inden for videregående uddannelse

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • Mobilitet for enkeltpersoner inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • Mobilitet for enkeltpersoner inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • Mobilitet for enkeltpersoner inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • Mobilitet for ansatte og frivillige inden for idrætsområdet

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • Mobilitet for enkeltpersoner inden for ungdomsområdet

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00
   Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  • International mobilitet med deltagelse af tredjelande, der ikke er associeret til programmet

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • DiscoverEU Inclusion

   Ansøgningsfrist: 20. februar 2024 kl. 12.00

  • Virtuel udveksling inden for videregående uddannelse og på ungdomsområdet

   Ansøgningsfrist: 25. april 2024 kl. 17.00


  Key action 1: Erasmus-akkreditering

  • Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

   Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  • Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

   Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  • Erasmus-akkreditering inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

   Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  • Erasmus-akkreditering inden for ungdomsområdet

   Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  Key action 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

  • 'Cooperation partnerships' inden for uddannelsesområdet (undtagen de der søges af europæiske NGO’er)

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 12.00

  • 'Cooperation partnerships' inden for ungdomsområdet (undtagen de der søges af europæiske NGO’er)

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 12.00
    Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  • 'Cooperation partnerships' inden for uddannelses- og ungdomsområdet, der søges af europæiske NGO’er

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 17.00

  • 'Cooperation partnerships' inden for idrætsområdet

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 17.00

  • 'Small-scale partnerships' inden for: 

  • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse 
  • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Ungdomsområdet

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 12.00
   Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

  • 'Small-scale partnerships' på idrætsområdet

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 17.00

  • Centres of Vocational Excellence

   Ansøgningsfrist: 7. maj 2024 kl. 17.00

  • Erasmus+ Teacher Academies

   Ansøgningsfrist: 6. juni 2024 kl. 17.00

  • Erasmus Mundus-aktion

   Ansøgningsfrist: 15. februar 2024 kl. 17.00

  • Innovationsalliancer

   Ansøgningsfrist: 7. marts 2024 kl. 17.00

  • Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

   Ansøgningsfrist: 8. februar 2024 kl. 17.00

  • Kapacitetsopbygning inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

   Ansøgningsfrist: 29. februar 2024 kl. 17.00

  • Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

   Ansøgningsfrist: 6. marts 2024 kl. 17.00

  • Kapacitetsopbygning på idrætsområdet

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 17.00

  • Almennyttige idrætsarrangementer

   Ansøgningsfrist: 5. marts 2024 kl. 17.00

  Key action 3: Støtte til politikudvikling og samarbejde

  • European Youth Together

   Ansøgningsfrist: 7. marts 2024 kl. 17.00

  Jean-Monnet-aktioner

  • Jean Monnet-aktioner og -netværk

   Ansøgningsfrist: 1. februar 2024 kl. 17.00

   Yderligere information

   På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om tilskudsmulighederne i programmet for Erasmus+, og hvordan du søger tilskud:

   Handlinger tilknyttet webside

   Senest opdateret 15. januar 2024

   Afsendere