Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag Indkaldelse til 2. pilotprojekt for erhvervsuddannelsesmobilitet til det Vestlige Balkan

Indkaldelse til 2. pilotprojekt for erhvervsuddannelsesmobilitet til det Vestlige Balkan

Europa-Kommissionen indkalder ansøgninger til et pilotprojekt for erhvervsuddannelsesmobilitet til det Vestlige Balkan. Ansøgningsfrist er den 17. juni 2020 kl. 12.00.
Kontakt
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Formål                                                                                                  

Det overordnede formål med opslaget er at:

 • bidrage til forbedring og modernisering af erhvervsuddannelsessystemer i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Kosovo samt styrkelse af forbindelserne mellem erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedet.
 • styrke kapaciteten hos udbydere af erhvervsuddannelse i de fire nævnte partnerlande ved at fremme mobilitetsaktiviteter, der sigter mod at forbedre færdigheder og kompetencer hos undervisere, studerende og ledere, samt de erhvervsmæssige udsigter for unge studerende.

Hvem kan søge?

 • Offentlige eller private erhvervsuddannelser som er registreret i et Erasmus+ programland eller
 • Offentlige eller private konsortier af erhvervsuddannelser som er registreret i et Erasmus+ programland.

Ansøgeren (eller hovedansøger i tilfælde af et konsortium) skal være etableret i en EU-medlemsstat.

Hvem kan være partnere?

 • Offentlige eller private erhvervsuddannelser, der er lovligt registreret i et Erasmus+ programland eller i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Kosovo og som tilbyder uddannelse/kurser, som anerkendes af de kompetente myndigheder og akkrediteret af de relevante nationale myndigheder eller
 • Offentlige eller private konsortier af erhvervsuddannelser, der er lovligt registreret i et Erasmus+ programland eller i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Kosovo og som tilbyder uddannelse/kurser, som anerkendes af de kompetente myndigheder og akkrediteret af de relevante nationale myndigheder eller
 • Enhver offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet og lovligt registreret i et Erasmus + -programland eller i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Kosovo.

Sammensætning

Ansøgningen skal indeholde i alt mindst 7 organisationer, hvoraf mindst 5 organisationer fra 3 forskellige Erasmus+ programmere og 2 organisationer fra 2 ud af de fire målrettede partnerlande på det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Kosovo) .

Forslaget kan ikke omfatte mere end 12 partnere.

Aktiviteter

Berettigede aktiviteter er:

 • Mobilitetsarrangementer, herunder identifikation af målgrupper for personale, ledere og studerende, forberedelse af træningsprogram og læringsresultater og udvælgelse af deltagere;
 • Elevmobilitet, herunder:
  - Mobilitet hos erhvervsuddannelser og /eller virksomheder i udlandet fra 2 uger til 3 måneder;
  - Længerevarende mobilitet hos erhvervsuddannelser/virksomheder i udlandet (ErasmusPro-mobilitet) fra 3 til 12 måneder;
 • Staff mobilitet, herunder:
  - Teaching/Training Assignments Abroad
  - Staff Training Abroad
 •  Træningsaktiviteter;
 • Konferencer, seminarer;
 • Kommunikations-, bevidstgørelses- og formidlingsaktioner på nationalt og regionalt niveau
 • Handlinger, der sigter mod oprettelse og forbedring af netværk, udveksling af god praksis
 • Kortlægning, analyse og forskning af bedste praksis for fremover at udvikle et omfattende VET-mobilitetsprogram.

Vær opmærksom på, at mobilitetsaktiviteter skal fokusere mere på indgående mobilitet end udgående (som kun vil være muligt for staff).

Budget

Kommissionen forventer at finansiere maksimalt fire projekter. Det maksimale tilskud til hvert projekt vil være 1 million EUR, og minimumstilskuddet vil være 700.000.

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål, kan du skrive til:

Senest opdateret 20. maj 2020