Love og regler for Praktik I Udlandet

Her finder du hovedreglerne for skat, arbejds- og opholdstilladelse og forsikring i forbindelse med praktik i udlandet. Eleven skal dog altid kontakte de relevante myndigheder forud for sit ophold i tilfælde af at reglerne ændrer sig.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Skatteregler

Eleven skal altid undersøge sine personlige skatteforhold forud for et praktikophold i udlandet. Som hovedregel gælder dog, at eleven skal betale skat af sin elevløn i udlandet. Hertil hører en række undtagelser:

 • Hvis elevlønnen betales helt eller delvist af den danske arbejdsgiver, skal eleven betale skat i Danmark af denne del af lønnen. Dog gælder denne regel kun, hvis eleven er væk i 1-183 dage inden for ét år.
 • Hvis eleven opholder sig i udlandet i 184 dage eller mere, skal man betale hele beskatningen af sin elevløn i udlandet. 
 • Hvis eleven får tilskud fra AUB, skal man i nogle tilfælde betale dansk skat af tilskuddet.
 • Hvis der gives tilskud til bolig og rejser, vil dette normalt være skattefrit.

Eleven skal være opmærksom på, at hun/han er berettiget til en række forskellige fradrag, når man arbejder i udlandet.

Arbejds- og opholdstilladelse

Der gælder forskellige regler for arbejds- og opholdstilladelse afhængigt af om praktikopholdet finder sted inden eller uden for EU.

Praktik i EU

 • Hvis opholdet finder sted i EU-landesamt Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein, gælder det som hovedregel at arbejds- og opholdstilladelse ikke er nødvendigt. Det skyldes, at man som statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz er omfattet af reglerne om fri bevægelighed.
 • Hvis opholdets varighed er længere end tre måneder, skal eleven dog normalt søge om opholdstilladelse hos de lokale myndigheder i praktiklandet.

På EU-kommissionens hjemmeside kan man læse mere om gældende regler inden for EU

   Praktik i øvrige lande

   Der kan gælde forskellige regler i hvert enkelt land uden for EU. Det er derfor vigtigt at eleven orienterer sig om reglerne i sit værtsland forud for opholdet. Desuden skal eleven være opmærksom på at tjekke reglerne jævnligt, da de kan ændres med kort varsel.

   Social sikring og andre forsikringer

   Inden eleven underskriver en arbejdskontrakt, skal man altid sørge for at afklare, hvilke regler der gælder for elevens forsikringsmæssige stilling. Eleven har i nogle tilfælde mulighed for at bevare sin danske sociale sikring under et arbejdsophold i udlandet. Muligheden afhænger dog af, hvilket land eleven skal arbejde i og hvor længe opholdet varer.

   Skoleudsendelse og udstationering

   Der kan være forskel på hvilke forsikringsregler der gælder alt efter om eleven har/ikke har en dansk praktikplads. 

   • Hvis eleven ikke har en dansk praktikplads, skal man normalt sikres i det land, som man skal på praktikophold i.
   • Hvis den danske arbejdsgiver ikke dækker forsikringen, skal den udenlandske arbejdsgiver sørge for, at eleven er forsikret i sin arbejdstid.
   • Hvis eleven udstationeres fra en dansk virksomhed, vil man som regel være forsikret af denne arbejdsgiver igennem en ”arbejdsskadeforsikring”. Arbejdsgiveren kan ansøge Udbetaling Danmark, om at eleven forbliver under dansk social sikring under opholdet. 

   Privat forsikring

   Det er vigtigt, at eleven også er forsikret uden for arbejdspladsen. Nogle private forsikringer dækker kortere ophold i udlandet mens andre ikke gør. Man skal derfor som elev selv sørge for,
   at tjekke op på om sin ulykkes- og indboforsikring også gælder i udlandet.

   • Hvis eleven er af sted for en kortere periode, vil en dansk indboforsikring typisk dække ting og værdigenstande i tilfælde af tyveri. 
   • Hvis forsikringen ikke dækker, bør eleven overveje evt. at tegne en supplerende ulykkes- eller rejseforsikring.

   Arbejdsmarkedsforsikring

   Eleven kan tilmelde sig en dansk A-kasse og modtage dagpenge med samme danske rettigheder og pligter, uanset om eleven gennemfører alle eller kun nogle af sine praktikperioder i udlandet.

   • Hvis praktikopholdet finder sted inden for EU og Norden, skal eleven overføre sine arbejds- og forsikringsperioder fra det ene land til det andet. 
   • Hvis praktikopholdet foregår i et øvrigt land, skal eleven kontakte sin A-kasse om reglerne i den pågældende situation.

    

   Senest opdateret 15. august 2019