Du er her: Forside Uddannelse Uddannelsesstøtte Ungdomskort

Ungdomskort

Rabat på kollektiv transport til alle 16-19-årige, til elever på ungdomsuddannelser og til studerende på videregående uddannelser

Man kan få Ungdomskort, hvis man opfylder betingelserne, er 16-19 år, er elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU.

Ungdomskort giver rabat på den daglige transport fra bopæl til uddannelsessted. Den daglige rejsetid må højst være 3½ time hver vej.
Der er forskellige betingelser for at få Ungdomskort, alt efter om man er 16-19 år, er elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på videregående uddannelse.

16-19 år

Alle 16-19-årige kan bestille et ungdomskort uden først at skulle godkendes. 16-19-årige kan gå direkte til bestilling i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.
Er man elev på en ungdomsuddannelse, der er godkendt til Ungdomskort, er det billigere at købe Ungdomskort til ungdomsuddannelser.

Elev på en ungdomsuddannelse

Elever på ungdomsuddannelse kan få Ungdomskort til en ungdomsuddannelse, hvis:

  • ungdomsuddannelsen giver ret til SU eller er på listen over godkendte uddannelser
  • eleven ikke modtager tilskud til transport efter andre ordninger
  • uddannelsen er tilrettelagt som heltidsundervisning
  • eleven ikke er i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole eller FGU

Studerende på videregående uddannelse

Studerende på videregående uddannelser kan få Ungdomskort til en videregående uddannelse, hvis:

  • den studerende læser på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU
  • den studerende ikke modtager tilskud til transport efter andre ordninger
  • uddannelsen eller undervisningsforløbet er tilrettelagt som heltidsundervisning
  • Den studerende ikke er i lønnet praktik
     

Pris

Prisen på et Ungdomskort afhænger af om man er 16 - 19 år, er elev på ungdomsudddannelse eller er studerende på videregående uddannelse. Man skal selv betale et grundbeløb pr. dag (egenbetaling).

Sådan søger man 

Man søger Ungdomskort via ungdomskort.dk. 
Der er to måder at søge Ungdomskort:
Hvis man på en ungdoms- eller videregående uddannelse, skal man først godkendes til et Ungdomskort. Man bliver godkendt på ungdomskort.dk ved at logge ind med NemID fra forsiden (trin 1). Når man er godkendt, viderestilles man til trafiksselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (trin 2), hvor man skal bestille og betale dit Ungdomskort. 
 
Hvis man er 16-19 år og uden for uddannelse, kan man gå direkte til trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (fra forsiden af ungdomskort.dk - trin 2), hvor man skal bestille og betale sit Ungdomskort. 

Mød os på Twitter
Senest opdateret 11. juli 2019