Gældende dimensionering fordelt på institutioner

Dimensioneringen efter den ledighedsbaserede model blev indført i 2014. Institutionerne har mulighed for at foretage ændringer årligt. Der har desuden været nye opgørelser i både 2015 og 2016. Nedenfor findes den gældende dimensionering for hver institution.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 85 99
E-mail: ans@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 78 77
E-mail: kes@ufm.dk
Studentermedhjælper
Telefon: +45 72 31 79 96
E-mail: mav@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 85 76
E-mail: jox@ufm.dk
Senest opdateret 26. januar 2018