Akademiuddannelser

Akademiuddannelser er efter- og videreuddannelse udbudt som åben uddannelse og svarende til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Uddannelserne tilrettelægges oftest på deltid og er på niveau med erhvervsakademiuddannelser.

Bekendtgørelse om akademiuddannelser og studieordninger

Indhold og struktur i de enkelte akademiuddannelser reguleres af en rammebekendtgørelse for akademiuddannelserne og fælles studieordning, udarbejdet af de godkendte udbydere. Akademiuddannelserne er struktureret under fem fagområder, der er beskrevet i bekendtgørelse om akademiuddannelser.

Faglige fælles- og kontaktudvalg

De udbydende institutioner nedsætter som led i samarbejdet et fagligt fællesudvalg for hvert af de fem fagområder. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af fællesudvalgene. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Akademiguiden

De fælles studieordninger samt moduloversigt for akademiuddannelserne er tilgængelig fra au-guiden.dk.

Kontaktpersonen for au-guidens hjemmeside er Helle Guldhammer Kristensen fra Erhvervsakademi Dania. Helle Guldhammer Kristensens e-mailadresse er: helle.guldhammer.kristensen@tradium.dk

Ansøgningsprocedurer

Institutionerne skal, med indstilling fra det faglige fællesudvalg, benytte Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsskemaer ved ansøgning om ændring af titel for godkendt akademiuddannelse, og ved ansøgning om nye uddannelsesretninger under godkendt akademiuddannelse.

Institutionerne skal endvidere, med indstilling fra det faglige fællesudvalg, indberette nye moduler til godkendte akademiuddannelser via Uddannelses- og Forskningsministeriets indberetningsskema.

Den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser

Ved angivelse af læringsmål for uddannelsesretninger skal disse beskrives ud fra terminologien i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Da der også findes andre kvalifikationsrammer for skole- og uddannelsessystemet, er der link til den kvalifikationsramme, der skal benyttes her:

Ansøgningsskemaer skal sendes til: modulgodkendelse@ufm.dk

Uddannelsessteder

Akademiuddannelserne udbydes af erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

 

Senest opdateret 08. juni 2020