Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Efter- og videreuddannelse Diplomuddannelser Forsøgsordning om adgang til diplomuddannelser

Forsøgsordning om adgang til diplomuddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) indfører en forsøgsordning, så ansøgere med en akademiuddannelse under ministeriet og mindst fire års relevant erhvervserfaring kan påbegynde en diplomuddannelse uden yderligere to års relevant erhvervserfaring.
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk

Forslaget om en justering af toårsreglen skal give øget frihed på videre- og efteruddannelsesområdet ved at understøtte mere fleksible overgange og muligheder for livslang læring for alle grupper på arbejdsmarkedet.

Om forsøgsordningen og adgangskriterier

Uddannelses- og Forskningsministeriet har iværksat en forsøgsordning, hvor man i en treårig forsøgsordning fjerner kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for en gruppe af ansøgere til diplommoduler under ministeriet, der lever op til følgende tre kriterier:

  1. Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
  3. Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Personer, der opfylder disse tre krav, kan optages på diplommoduler uden at skulle have yderligere to års erhvervserfaring efter afsluttet akademiuddannelse. For alle andre ansøgere, der enten har en anden videregående uddannelse som adgangsgrundlag og/eller har mindre end fire års relevant erhvervserfaring samt ikke er i relevant beskæftigelse ved optag, vil kravet om mindst to års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse fortsat gælde, jf. § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1.012 af 2. juli 2018 om diplomuddannelser.

Forsøgsordningen blev udmeldt via brev fra Styrelsen for Forskning og Uddannelses direktør Hans Müller Pedersen den 29. april 2019. Du kan læse brevet her:

Ordningen indføres med hjemmel i § 24 i bekendtgørelsen om diplomuddannelsen og gælder indtil videre for perioden 1. august 2019 til og med 31. juli 2022.

Krav om årlig afrapportering om antal og uddannelse

I forbindelse med ordningen vil der være et afrapporteringskrav for institutioner med diplomuddannelsesudbud. Det betyder, at disse institutioner én gang årligt opgør og indberetter antallet af personer, som er blevet optaget med en akademiuddannelsesbaggrund og ordningens øvrige to kriterier men uden de almindelige to års efterfølgende erhvervsfaring.

Ud over antallet af personer skal det indberettes hvilke diplomuddannelser, de pågældende personer er blevet optaget på.

Da der indtil videre er tale om en treårig forsøgsordning, vil der være tale om en "håndholdt" indberetning/optælling, hvor institutionerne bedes anvende dette skema:

Skema til indberetning af aktivitet på forsøgsordningen

Indberetningen bedes sendt på e-mail til: veutrepart@ufm.dk senest januar året efter indberetningsåret.

Ofte stillede spørgsmål

I nedenstående FAQ har vi samlet et række spørgsmål og svar til ordningen:

 

Senest opdateret 16. september 2020