Forsøgs- og udviklingsmidler

Forsøgs- og udviklingsmidler vedr. erhvervsakademi-, professionsbachelor- og maritime uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse råder på finansloven over midler til forsøgs- og udviklingsaktiviteter (FoU) på erhvervsakademi- og professionshøjskoleområdet og på det maritime område.

På denne baggrund er der udarbejdet vedlagte retningslinjer.

Målgruppen for retningslinjerne er erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.

Slutrapporter 

Her kan du læse projektrapporterne, som erhvervsakademierne har udarbejdet i forbindelse med afslutningen af projekter i sektoren.

Senest opdateret 15. august 2019