Tilskud

Her findes orienterings- og udmeldebreve vedrørende tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler samt takstkataloget for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. i regneark.
Senest opdateret 07. juli 2020