Gå til indhold

ERFA-forløb for universiteterne

På denne side kan du finde informationer om ERFA-forløbet for universiteterne.

ERFA-forløb i efteråret 2020

På erfa-møderne for universiteterne deltager repræsentanter fra institutionerne og medarbejdere fra projektgruppen for fælles kontoplan. På møderne udveksles erfaringer vedr. arbejdet med den fælles kontoplan på tværs af delsektoren, samtidig med at institutionerne kan drøfte konkrete problemstillinger ift. anvendelsen af den fælles kontoplan.

Hvert møde tager udgangspunkt i et tema, som universiteterne ønsker at drøfte med hinanden og styrelsen.

ERFA-møder i foråret 2022

Dato Tidspunkt Tema

Fredag d. 4 februar 2022

Kl. 9.00-11.00 -

Universiteterne kan indsende spørgsmål forud for møderne til projektgruppen på .

Har du andre spørgsmål ift. ERFA-forløbet for universiteterne er du ligeledes velkommen til at skrive til projektgruppen.

Senest opdateret 07. februar 2022