Gå til indhold

Bachelorløftet

Topbillede
Studerende på landets universiteter skal have nemmere ved at prøve kræfter med arbejdsmarkedet efter deres bacheloruddannelse. Bachelorløftet er et første skridt på vejen mod at skabe nye muligheder på arbejdsmarkedet og mere fleksible universitetsuddannelser.
Kontakt
Linea Spendrup Slagslunde
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 47
Email: lsp@ufm.dk

Samfundet er i hastig forandring med nye teknologier og et globalt marked i rivende udvikling. Digitalisering og automatisering skaber nye måder at arbejde på, og helt nye jobs kommer til. Virksomhedernes behov for viden og kompetencer ændrer sig. Evnen til at omstille sig og lære nyt i gennem hele livet bliver om muligt endnu vigtigere fremover.

Der er derfor brug for mere fleksible universitetsuddannelser, der giver flere muligheder for den enkelte studerende og giver virksomheder den arbejdskraft, de har brug for. Med den politiske aftale om 'Mere fleksible universitetsuddannelser' fra december 2018, får studerende bedre muligheder for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet efter deres bacheloruddannelse og for at vende tilbage til universitetet efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Bachelorløftet er et første, vigtigt skridt på vejen mod at skabe en kulturændring på arbejdsmarkedet, som giver flere muligheder for de studerende og større vekselvirkning mellem studieliv og arbejdsliv. Det skal være med til at skabe større relevans og en bedre kobling til erhvervslivet i universitetsuddannelserne.

Bachelorløftet har form af en hensigtserklæring fra virksomheder i Danmark, og de deltagende virksomheder sender med deres tilslutning til Bachelorløftet et klart signal over for studerende om, at de ser positivt på at ansætte bachelorer. Og ikke mindst ser positivt på, at bachelorer efter nogle år på arbejdsmarkedet tager tilbage på universitetet. 

Baggrund:
Bachelorløftet følger i forlængelse af den politiske aftale om 'Mere fleksible universitetsuddannelser', som regeringen og alle Folketingets partier indgik i december 2018.

 

Senest opdateret 23. juni 2020