Gå til indhold

Kunstneriske uddannelser

Kunstneriske og kulturelle uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ved Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 blev  Aarhus Arkitektskole, Designskolen Kolding og Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering overført fra Kulturministeriet til det nuværende Uddannelses- og Forskningsministerium.

På institutionerne udbydes videregående uddannelser og ph.d.-uddannelser inden for områderne arkitektur, design, kunsthåndværk og restaurering og konservering.

Målet for uddannelserne

Målet for uddannelserne er at uddanne de studerende indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, konservering og restaurering.

Ved flere af uddannelserne optages studerende efter en optagelsesprøve, der dokumenterer et kunstnerisk talent.

T-formede kompetencer

Som en del af Vækstplan for de kreative erhverv - design er der af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet udarbejdet en inspirationspjece om fremme af T-formede kompetencer.

Du kan læse pjecen her:

Senest opdateret 21. juni 2022