Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Kunstneriske uddannelsesinstitutioner Nyheder om kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Nyheder om kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Fælles indsats skal sikre en velforberedt genåbning af de videregående uddannelser
For at sikre en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelser har uddannelses- og forskningsministeren etableret et sektorpartnerskab sammen med kulturministeren. Formålet er at skabe en fælles forståelse og sørge for en velforberedt genåbning, når den tid kommer.
Retningslinjer for delvis genåbning af forskningslaboratorier
Som en del af den politiske aftale om at udvide første fase af genåbningen af Danmark, er det besluttet at indlede en delvis genåbning af forskningslaboratorierne på landets universiteter. Nu er retningslinjerne fastlagt.
Fremtidens undervisere skal mestre de digitale muligheder
Uddannelses- og forskningsministeren giver 45 millioner kroner til at styrke digitale kompetencer blandt underviserne på de videregående uddannelser gennem ni nye projekter. Underviserne spiller en vigtig rolle i at klæde vores unge på til at forstå og udnytte teknologi, siger Ane Halsboe-Jørgensen.
Danmark kommer tættere på rummet med to nye partnerskaber
To nye partnerskaber bliver præsenteret i dag på årets rumkonference. Partnerskaberne ”Space Exploration Danmark” og ”Rumrelaterede uddannelser” samler alle danske aktører under et og kan få enorm betydning for arbejdet med den grønne omstilling, lyder det fra uddannelses- og forskningsministeren.
Fem danske videregående uddannelsesinstitutioner modtager projektmidler fra UFM til arbejdet med fastholdelse af internationale studerende
Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for det danske samfund, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter endt studie. De internationale studerende udgør nemlig vigtig og kvalificeret arbejdskraft og er i gennemsnit en god forretning for Danmark.
Besparelser på uddannelser fjernes og uddannelsesloftet afskaffes
Nu investeres der i uddannelse. Finanslovaftalen giver et markant løft af hele uddannelsesområdet. Uddannelses- og forskningsministeren er stolt over aftalen, der stopper planlagte uddannelsesbesparelser på mere end en milliard kroner næste år, og giver mere ro og trivsel for studerende.
Enigt folketing giver 1,5 milliard til grøn forskning
Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2020 på 1.925 millioner kroner. Med aftalen prioriteres samlet over 1,5 milliard kroner til grøn forskning inden for blandt andet omstilling af landbruget, miljøvenlig transport og bæredygtige byer.
Regeringen sætter turbo på vækstplanen for de kreative erhverv
I udspillet til næste års finanslov har regeringen sat et grønt aftryk på vækstplan for kreative erhverv og sætter nu gang i udviklingen af initiativerne med samarbejdspartere i blandt andet Aarhus, Kolding og København.
1 milliard kroner mere til grøn forskning
Regeringen vil øremærke én milliard kroner mere til grøn forskning – ud over det, der bliver brugt i dag. Den nye milliard skal bruges til at udvikle ny viden og løsninger på vores massive klima- og miljøudfordringer, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Nyt koncept for institutionsakkreditering
De videregående uddannelsesinstitutioner skal opleve en lettelse af processen, når de fornyer deres institutionsakkreditering. Et revideret koncept skal gøre arbejdet enklere og mere smidigt for institutionerne. Justeringerne er sket i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne.
Ny undervisningspris hylder de fremragende undervisere
Gode undervisere skal anerkendes, fejres og belønnes. Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddele en ny national undervisningspris på hver 500.000 kroner til syv fremragende undervisere på de videregående uddannelser.
Politisk boost til Danmarks kreative erhverv
De kreative erhverv skal fortsat være stærke og sætte deres betydelige aftryk på samfundsøkonomien.
Næsten hver 5. studerende oplever stress i hverdagen
Ny undersøgelse viser, at knap hver 5. studerende på en videregående uddannelse oplever stress. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil gerne sætte perfekthedskulturen og frygten for at fejle til debat.
Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne
Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.
Implementering af fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter gang i at implementere en fælles kontoplan på 35 videregående uddannelsesinstitutioner på baggrund af udvalgs-anbefalinger. Kontoplanen skal skabe mere gennemsigtighed i omkostningerne til videregående uddannelse og forskning.
Flere unge vil læse en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse
Flere ønsker i år at læse teknisk videnskab og naturvidenskab, viser søgningen til kvote 2 til de videregående uddannelser. Det er positivt, at søgningen til de områder igen stiger, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Ny kvalitetsmåling udvikles i samarbejde med ekspertpanel
Med det nye bevillingssystem skal der fremover gennemføres kvalitetsmålinger på uddannelsesinstitutionerne. Målingerne udvikles i løbet af 2018 i samarbejde med et ekspertpanel og løbende inddragelse af institutioner og studerende.
Det faglige niveau på studiet er hyppigste årsag til frafald
Et for højt eller lavt fagligt niveau er den grund, de studerende har nævnt flest gange som årsag til, at de falder fra deres studie. De studerende skal søge mere information, så de kan blive klogere på de enkelte uddannelser, inden de søger, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Mange af verdens største forskningsfaciliteter forener Big Science med big business i København
Repræsentanter fra verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter samles for første gang til fælles konference. Her vil de præsentere udbud for mere end 12 milliarder euro i ordrer til virksomhederne.
Ny forsøgsordning: Fra september kan en række kandidatuddannelser læses på deltid
Til efteråret bliver en række kandidatuddannelser som noget nyt udbudt som fireårige uddannelser for studerende i job. Uddannelserne spænder vidt fra sygepleje til datalogi og jura. På den måde kan danskerne have en god tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de uddanner sig, siger Søren Pind.
Fra næste år kan studerende kombinere erhvervskandidatuddannelse med fuldtidsjob
Flere studerende skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske uddannelser kan oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er vigtigt, at studerende kan prøve arbejdsmarkedet af, mens de lærer, siger Søren Pind.
FORSK2025: Nu skal kataloget tages i brug
På tirsdagens debatmøde om FORSK2025 lød der en fælles opfordring til organisationer, videninstitutioner, ministerier og politikere: Brug FORSK2025. Det er samfundets efterspørgsel efter forskning.
Nye muligheder for uddannelse, forskning og erhvervsliv i Kina
Omdrejningspunkt i det dansk-kinesiske universitetssamarbejde åbner med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, når Industriens Fonds Hus i Kina indvies. Danske og kinesiske studerende, forskere samt virksomheder og institutioner fra begge lande kommer til at have aktiviteter i huset.
Universitetsudvalget fik inspiration til gode undervisningsformer
Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Uddannelseskvalitet og god undervisning var i fokus, da Universitetsudvalget holdt sit første møde efter sommerferien.
65.165 optaget på en videregående uddannelse
Flere unge er blevet optaget på uddannelser indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Årets optag vidner om ansvarlige valg både hos studerende og uddannelsesstederne, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter
Flere unge har søgt mod uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, for eksempel it-området. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at de unge har lyttet til opfordringen om at tænke på muligheden for job, når studietiden er slut.
20 millioner kroner til forskeruddannelse uden for universiteterne
Det Frie Forskningsråd uddeler 20 millioner kroner til ph.d.-stipendier, der skal gennemføres på forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Otte talentfulde ph.d.-studerende kan nu indlede en forskerkarriere på bl.a. SFI, KADK og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Stor forskel på de danske uddannelsesinstitutioner
Det er ikke nødvendigvis de uddannelser, hvor de studerende selv synes, de får det største udbytte af undervisningen, der samtidig får flest nyuddannede i job, viser en ny analyse. Både institutioner og studerende bør tage ved lære af de steder, der gør det godt, siger ministeren.
Studerende får ny mulighed for at studere og arbejde samtidig
Nu får studerende en ny mulighed for at kombinere job og studie. Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, som skal give universiteterne mulighed for at oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er et vigtigt skridt til at bringe Danmark klogere ind i fremtiden, siger ministeren.
Konference: Optimér din forskning og forretningsudvikling ved brug af big data
Innovation Centre Denmark – et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet - afholder sammen med Dansk Industri konference om, hvordan Danmark bedst kan udnytte mulighederne i big data og datadreven innovation.