Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse OK13-konference og ledelsesnetværk 9c – Sparringsworkshop med forumteater

9c – Sparringsworkshop med forumteater

Forumteater – sparring som lærings- og vidensdelingsproces

Indhold

Sparring på udfordringer/ledelsesarbejde – med særligt fokus på en episode.

Metode

Forumteater er et læringsværktøj der via live skuespil skildrer forskellige problemstillinger, som fokuspersonen bringer på banen. Processen fungerer som en interaktiv teaterform, dvs. at tilskuerne tager aktiv del i processen.

Struktur

Ud fra en (udvalgt ved lodtrækning) deltagers beskrivelse af en udfordrende episode, fx en mellem uddannelsesleder og underviser om fortolkning og/eller konkret forvaltning af OK13 defineres, hvilke figurer der indgår i spillet. Frivillige deltagere melder sig til varetage en rolle og kan løbende melde sig ud, så nye deltagere kan overtage rollen. Det centrale er, at der på et givent tidspunkt i spillet på scenen, opstår en tilspidset situation. Herefter træder facilitatoren ind på scenen og beder tilskuerne om at beskrive deres oplevelse af problemet. Han/hun opfordrer derefter tilskuerne til at komme med løsningsforslag, som bliver afprøvet på scenen. Tilskuerne kan instruere skuespillerne, og de kan selv komme op på scenen og udskifte en person for at prøve deres egne forslag og idéer af. Tanken er, at de dermed kan opleve, at de kan reflektere og handle sig ud af situationer.  På den måde får deltagerne mulighed for at se problemerne fra nye vinkler og mærke dem på egen krop. Facilitatoren vil sammen med publikum perspektivere løsningsforslagene og deres effekt. Spillet kan fortsætte for at arbejde med scenarier for, hvordan løsningsforslag konkret kunne udfolde sig i dialogen.

Form

Involverende form, hvor workshoplederen er ekspert på processen og faciliterer processen. Workshoplederen har kendskab til temaerne i OK13 og de ledelsesmæssige udfordringer, der rejser sig her, men denne viden anvendes som baggrundsviden.

Maks. antal deltagere: 25

Udbytte

Deltagerne vil gå fra workshoppen med:

  • Læring med afsæt i refleksioner over håndtering af konkrete problemstillinger ifbm. operationalisering af OK13
  • Indblik i en involverende metodisk tilgang til facilitering af sparringsprocesser der tilbyder læring og vidensdeling

Workshopleder: Morten Appeldorn Arrhenius, Rambøll

Senest opdateret 15. august 2019