Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse OK13-konference og ledelsesnetværk Workshop 3: Handlekraft og håndtering af paradokser i ledelsesopgaven v. Trille Frodelund Lykke, Rambøll

Workshop 3: Handlekraft og håndtering af paradokser i ledelsesopgaven v. Trille Frodelund Lykke, Rambøll

Workshoppen bygger videre på teorien om paradoksledelse.

Indhold

Workshoppen bygger videre på den forståelse af paradoksledelse, som blev præsenteret på konferencen i september. På workhoppen undersøger vi aktuelle ledelsesparadokser i forbindelse med OK-13 – hvad er det for modsætningsfyldte krav og forventninger, der kan opleves at være til lederen? Og i hvilke situationer er det, at den enkelte leder oplever at blive i tvivl om sit ledelsesfokus eller uklar på prioriteringerne? En række af de paradokser, der træder frem, kan fx opleves i kravene om:

  • Central styring og Decentral autonomi og mangfoldighed
  • Den studerende i centrum og Dokumenterbar ensartethed i ydelsen
  • Stramme budgetter og Faglig udvikling
  • Helhedstænkning i lærergerningen og Faglige spydspidser
  • Hensynet til sikker drift og Innovation og nytænkning
  • Kortsigtede præstationskrav og Langsigtede udviklingsmål.

Det at forholde sig aktivt til, hvordan man ledelsesmæssigt udviser handlekraft og kommunikerer tydeligt, selvom paradokserne trækker en i mange og ofte modstridende retninger, er centralt for at omsætte strategier og nye samarbejdsaftaler til resultatskabelse i praksis. Gennem en styrket forståelse af paradokserne i ledelsesopgaven får lederen et kompas til at navigere i den komplekse opgave, det er at træffe et valg om at sætte fokus på ét aspekt af ledelsesopgaven, velvidende at man dermed for en stund sætter mindre fokus på andre aspekter – som vel at mærke også er vigtige! På workshoppen arbejder vi ud fra konkrete cases med eksempler på, hvordan lederen med afsæt i OK-13 kan begrunde sine ledelsesmæssige prioriteringer og formidle dem tydeligt til medarbejderne.

Struktur og metode

Med afsæt i deltagernes egne erfaringer præsenteres en model for, hvordan man kan arbejde med paradokserne og herved øge sin ledelsesmæssige handlekraft. Deltagerne arbejder med afsæt i de nye aftaler på, hvilket ledelsesmæssigt fokus de har brug for at prioritere i øjeblikket – og på bekostning af hvilke andre fokuspunkter. Hvad er øverste kontekst for forskellige beslutninger om fokus? Og hvordan kan det valgte fokus kommunikeres til medarbejderne, så det skaber tydelighed og klare målsætninger for de enkelte ledelsesområder.

Form

Oplæg, refleksion og gruppedrøftelser.

Udbytte

  • Skærpet blik for paradokserne i egen ledelsesopgave
  • Ideer og inspiration til at arbejde med paradokserne i praksis, så der skabes øget handlekraft 
  • Øvelse i at sætte ord på den aktuelle ledelsesopgave, så den kan formidles tydeligt til andre i organisationen

Workshopleder: Trille Frodelund Lykke

Senest opdateret 16. december 2021