Gå til indhold

Workshopbeskrivelser

Indhold, form og udbytte for de 8 workshops

Her kan du kort læse om indhold, form og udbytte for de 8 workshops samt hente slidsne fra OK13-ledelseskonferencen.

Når du som leder skal lede din afdeling, dine teams og den enkelte medarbejder, skal du lede ud fra en pallette af perspektiver. Ledelse er en balanceakt mellem det strategiske sigte, som organisationen arbejder efter og den enkelte undervisers opgaveløsning og udvikling i jobbet, samt en del andre opgaver og hensyn, som skal tages i det daglige. I workshop 1 sætter vi fokus på, hvad det vil sige at lede strategisk, og hvilken betydning det får for den daglige ledelsespraksis.

Workshop 2 sætter konkret fokus på at trække deltagernes gode erfaringer fra arbejdet med OK13 frem f.eks. velfungerende leder- og medarbejderrelationer, nye former for arbejdstilrettelæggelser, gode teamsamarbejder, fælles forberedelse og ideer til: ”work smarter, not harder”. Workshoppen præsenterer derudover en række input til dialog- og samtalestyring og adresserer de forandringstiltag og erfaringer, som uddannelseslederne har gjort sig.

Workshop 3 bygger videre på teorien om paradoksledelse præsenteret på OK13-konferencen (modul 1). Vi undersøger aktuelle ledelsesparadokser i forbindelse med OK-13, herunder hvilke modsætningsfyldte krav og forventninger, som lederen kan opleve. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer præsenteres en model for, hvordan man kan arbejde med paradokserne og herved øge sin ledelsesmæssige handlekraft.

Workshop 4 bygger ovenpå tankerne om prioriteringsledelse og strategisk selvledelse fra OK13-konferencen (modul 1) og beskæftiger sig med, hvordan lederne kan hjælpe medarbejderne til at prioritere i egne opgaver, så de understøtter organisationens strategiske mål. I workshoppen drøftes begreber som vilkår, ”kastethed” og valg og hvordan man som leder og medarbejder kan tale sammen på nye måder om opgaver, prioritering og sammenhæng.

WORKSHOP 5: Mellem modvind og følgeskab – hvordan fastholdes handlekraft i svære situationer? v. Kim Martin Nielsen, Rambøll

OK13-aftalerne medfører forandringer for både ledere og medarbejdere i tilrettelæggelsen af arbejdet. Det kan i nogle tilfælde resultere i større eller mindre konflikter, som skal håndteres og ageres på. Workshop 5 sætter fokus på konflikthåndtering i en forandringskontekst, og hvordan bl.a. mødeledelse, forandringsledelse, anerkendende ledelse og konfliktopløsning kan være redskaber i svære situationer og for den fortsatte ledelsesopgave, der består i at skabe følgeskab.

OK13 virker ind på undervisernes rammevilkår på en måde, som påvirker leder-medarbejderrelationen. Teorien om social kapital tilbyder en række praksisredskaber, som kan bidrage til, at man som leder kan lykkes med at bevare og opbygge tillid og fastholde samt skabe en god arbejdskultur. Efter en generel teoretisk indflyvning fokuserer vi i workshop 6 på den forbindende sociale kapital. Deltagerne involveres i at beskrive, hvad der kendetegner processer i leder-medarbejderrelationen, som opleves retfærdige for begge parter.

I workshop 7 sættes der fokus på, hvordan man kan bevare eller genoprette underviseres trivsel.  Trivselsteorien PERMA giver dig brugbar viden, når du skal arbejde med menneskers følelser, engagement, relationer til andre, mening og præstationer.  På workshoppen får du både viden og værktøjer til at arbejde med dine medarbejderes trivsel med fokus på mellemmenneskelige forhold frem for på rammerne.

Positiv motivation er viden om, hvilke typer af motivation, der bedst dækker menneskers psykologiske behov, og derfor bedst støtter dem, når de skal håndtere forandringer.  På workshoppen får du både viden og værktøjer til at arbejde med positiv motivation med fokus på mellemmenneskelige forhold frem for rammerne.

Senest opdateret 16. december 2021