Gå til indhold

Oversigt over alle maritime uddannelser

Ud over jobs til søs giver de maritime uddannelser også adgang til mange attraktive jobs på land. Det kan for eksempel være i et rederi, i en havn, på de maritime uddannelsesinstitutioner eller i industrien.

Videregående maritime uddannelser

Uddannelsen til skibsofficer er en bred maritim uddannelse. Den indeholder en junior- og en seniordel og veksler mellem praktikperioder til søs og teoriperioder på land.

Skibsføreren står for sejladsplanlægning og navigation, og har ansvaret for skibets sikkerheds- og redningsudstyr.

Maskinmester (professionsbachelor)

Uddannelsen til maskinmester er en teknisk, bred uddannelse, der gør dig i stand til at arbejde med ledelse, drift og optimering af energisystemer og tekniske anlæg.

Skibsteknik og marin konstruktion (professionsbachelor)

På uddannelsen lærer du at udvikle og designe fremtidens skibe og marine konstruktioner, f.eks. containerskibe og fundamenter til havvindmøller.

Øvrige maritime uddannelser


Skibsfører (uden gymnasialt adgangskrav)


Skibsføreren står for sejladsplanlægning og navigation, og har ansvaret for skibets sikkerheds- og redningsudstyr.

Skipper (kystskipper og sætteskipper)

Skipperen fungerer som styrmand og skibsfører på mindre og mellemstore skibe.

Fiskeskipper

Fiskeskipperen fungerer som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på fiskeskibe.

Skibsmaskinist

Skibsmaskinisten har til opgave at sikre, at alle maskiner om bord fungerer. Skibsmaskinisten gør typisk tjeneste på mindre handelsskibe eller større fiskeskibe.

Grundlæggende maritime uddannelse (skibsassistent og kystskipper)

Skibsassistenten tager sig af alt det praktiske arbejde om bord og arbejder både på dækket og i maskinen.

Skibsmekaniker

Skibemekanikeren er med til at vedligeholde skibet og skibets hoved- og hjælpemaskineri samt tekniske systemer.

Skibskok

Skibskokken tager sig af alt arbejde inden for kabysområdet.

Erhvervsfisker

Uddannelsen giver adgang til at sejle som fisker på alle fartøjer samt samt fører af fiskeskibe på op til 15 meter i længden.

HF-søfart

HF-Søfart er en gymnasial uddannelse, der er rettet mod en karriere til søs.

Kontakt

Anne Kamper
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 02
Email: anka@ufm.dk
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk
Thomas Bertelsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 71
Email: tbd@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024