Gå til indhold

Ph.d.-studerende og medarbejdere med ph.d.-grad ved professionshøjskolerne

Danske Professionshøjskoler har en fælles strategi for løft af FoU-kompetencer med et at 30 % af professionshøjskolernes undervisere skal have en ph.d.-grad i 2022.

Som det fremgår af tabel 1 neden for, udgjorde andelen af undervisere med en ph.d.-grad i 2015 samlet set 10 pct. i professionshøjskolesektoren. Dette dækker over betydelig variation, med en andel på 5 pct. på UC Syd og UCN op til 19 pct. på Metropol.

Tabel 1: Antal og andel undervisere med ph.d.-grad

Tabel

Kilde: Danske Professionshøjskoler, PROF Viden http://danskeprofessionshøjskoler.dk/wpcontent/uploads/2015/11/PROFVIDEN-Professionsh%C3%B8jskolernes-Videnregnskab-2015.pdf

Et led i at styrke videnbaseringen på professionshøjskolerne var etableringen af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning i 2011. Formålet med ph.d.-rådet er i følge Globaliseringsaftalen 2011-12 at styrke uddannelsesforskningen rettet mod folkeskolen gennem uddannelse af ph.d.er, gennem uddannelse af ph.d.er i samarbejder mellem universiteter og professionshøjskoler.

I perioden 2011-2014 uddelte Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning i alt 45 ph.d.-stipendier. I 2015 blev Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning midtvejsevalueret af NIFU1.
Evalueringen berører en række aspekter af rådets formål og virke.

Professionshøjskolerne og universiteterne indgik i 2016 en fælles forståelse om styrket samarbejde og øget videndeling mellem institutionerne om ph.d.-uddannelse målrettet professionshøjskolernes uddannelser, herunder uddannelser til velfærdsprofessionerne.

Aftalepapiret kan findes på professionshøjskolernes hjemmeside:

http://danskeprofessionshøjskoler.dk/wp-content/uploads/2016/12/Dialogpapirmed-Danske-Universiteter-vedr.-forsknings-og-udviklingskompetencerp%C3%A5-professionsh%C3%B8jskolerne.pdf

1.Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen, Rapport 17/2015, NIFU

 

 

.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. juli 2020