Gå til indhold

Akademiuddannelser

Akademiuddannelser er efter- og videreuddannelse udbudt som åben uddannelse med et omfang på 60 ECTS-point. Uddannelserne er på niveau med erhvervsakademiuddannelser og tilrettelægges oftest på deltid med en varighed på to til tre år.

Akademiuddannelser er videregående uddannelser inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Formålet med uddannelserne er at kvalificere voksne, gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer, til at kunne varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau.

Der er deltagerbetaling på alle akademiuddannelser. Akademiuddannelserne bliver udbudt af erhvervsakademier, professionshøjskoler og i begrænset omfang på universiteter.

Adgang og optagelse på akademiuddannelser

Adgangen til en akademiuddannelse forudsætter en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på samme niveau. Der er også krav om mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen.

For at søge optagelse på en akademiuddannelse skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. Du kan også søge oplysninger på UddannelsesGuiden (ug.dk) eller voksenuddannelse.dk.

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. januar 2023