Gå til indhold

Erhvervsakademiuddannelser

En erhvervsakademiuddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende kort videregående uddannelse, som retter sig mod et bestemt erhverv eller profession. Uddannelserne har normalt en varighed på to år svarende til 120 ECTS-point, hvilket inkluderer praktik.

En erhvervsakademiuddannelse kombinerer teori med praksis. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen er at kvalificere den studerende til at udøve erhvervsfunktioner inden for det pågældende fagområde. En erhvervsakademiuddannelse giver adgang til relevante diplomuddannelser samt top-up professionsbacheloruddannelser af 1½ års varighed.

Top up-uddannelser

Top up-uddannelser er overbygningsuddannelser til erhvervsakademiuddannelser. Uddannelserne er 1½-årige uddannelser svarende til 90 ECTS-point. Ved at tage en top up-uddannelse efter en erhvervsakademiuddannelse opnår den studerende en professionsbacheloruddannelse.

Uddannelserne udbydes på erhvervsakademierne, derudover udbyder professionshøjskolerne også visse erhvervsakademiuddannelser.

Adgang til erhvervsakademiuddannelser

Adgangen til en erhvervsakademiuddannelse forudsætter en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, typisk suppleret med krav om bestemte faglige niveauer i matematik og engelsk.

Har du brug for hjælp til dit studievalg, kan du kontakte Studievalg Danmark. Oplysninger om de enkelte uddannelser kan findes på UddannelsesGuiden (ug.dk). Hvis du har brug for yderligere oplysninger om en uddannelse kan du kontakte uddannelsesinstitutionen.

Kontakt

Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk
Mai Sandby Hansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 66
Email: msah@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. august 2023